Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2018. évi szociális tüzelőanyag támogatás

KÉRELEM

szociális tüzelőanyag igényléséhez

Balatonfőkajár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 12/2018. (X.25.) önkormányzati rendeletében foglaltakra tekintettel

szociális célú tűzifát biztosít

azoknak a fával tüzelő családoknak, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, (71.250 Ft-ot), egyedül élő személyek esetén pedig öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (99.750 Ft-ot).

A kérelmek elbírálása során előnyt élvez:

  1. szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

 

  1. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

A támogatás iránti igényeket

2018. november 26. napjáig lehet benyújtani

a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatalba.

A szociális tűzifa igénylésére benyújtandó nyomtatvány letölthető a www.balatonfokajar.hu  honlapról vagy személyesen igényelhető ügyfélfogadási időben  a Önkormányzati Hivatalban.