Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Tisztelt Lakosság!

 

A beruházó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a kivitelező Duna Aszfalt Kft. - Hazai Építőgép Társulás Kft. közös ajánlattevő LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁST tart, az M7 autópálya - 710. sz. főút csomópont, 710. sz. főút bekötéssel projekttel kapcsolatban, amelyre tisztelettel meghívja az érdeklődőket.

 

Helyszín:         Balatonfőkajár Polgármesteri Hivatal

Cím:              8164 Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8.

Időpont:          2017. november 30. 17 óra

 

 

A projekt keretében a meglévő 710. sz. főút csatlakoztatására kerül az M7 autópályához különszintű csomóponttal

...............................................................................................................

H I R D E T M É N Y

Balatonfőkajár Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

2017. november hó 16-án – csütörtök – 18. órakor 

képviselő-testületi ülést tart

Az ülés helye:         Önkormányzati Hivatal, 

                                  nagyterem

          Napirend:                 KÖZMEGHALLGATÁS

......................................................................................

H I R D E T M É N Y

Balatonfőkajár Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

2017. november hó 16-án – csütörtök – 18. órakor 

nyílt képviselő-testületi ülést tart

Az ülés helye:  Önkormányzati Hivatal, nagyterem

Napirend:

          1./ Szociális tűzifa támogatás helyi szabályzatáról 

               szóló önkormányzati rendelet

          2./ Egészségügyi intézmények vezetőinek

               beszámolója

             3./ Balatonfőkajári Református Iskola beszámolója

           4./ Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda-

                Bölcsőde beszámolója

           5./ Vegyes ügyek

..............................................................................................................

HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy Balatonfőkajár Község Önkormányzata. döntött a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészíttetéséről, melyre a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény kötelezi az önkormányzatokat.

Balatonfőkajár község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2017. (VII.27.) számú rendeletével elfogadta a Partnerségi egyeztetés szabályait, amely szabályozza a település településfejlesztési dokumentumainak, a településrendezési eszközeinek, a településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének megalkotására, módosítására irányuló eljárások során a partnerek  (lakosság, üdülőnépesség, ingatlantulajdonos, civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek) javaslatainak, észrevételeinek, véleménynyilvánításának rendszerét.

A Partnerségi vélemények a lakossági fórumot követő 15 napon belül lehet megtenni

A "Partnerségi vélemény" tárgyú véleményeket levélben,vagy személyes érkeztetéssel az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére (8164. Balatonfőkajár, Kossuth L.u.8.) vagy e-mailen bfkpolghiv@vnet.hu  címre kérjük megküldeni.

 

2017. október hó 18-án szerda 14.00 órai kezdettel

lakossági fórumot tartunk Balatonfőkajáron a Művelődési házban

(8164 Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8.)

A lakossági fórum témája:

1. Balatonfőkajár község építészeti karakterének jellemzőit és a települési környezettel szembeni elvárásokat összefoglaló Településképi Arculati Kézikönyv

 

A község teljes közigazgatási területére készülő, a településképi rendeletet megalapozó településképi arculati kézikönyvben meg kell határozni a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, a településkaraktert meghatározó arculati jellemzőket és értékeket, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat.

A település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében településképi rendeletben kell szabályozni a község településképét formáló építészeti és természeti elemekre vonatkozó előírásokat.

 

 A településképi arculati kézikönyv készítése során a lakosságnak is lehetősége van arra, hogy Balatonfőkajár jövőjének formálásába és településképi megjelenésébe beleszóljon. A közös munka a lakossági fórum megtartásával kezdődik, ahol röviden ismertetni fogjuk az arculati kézikönyvvel kapcsolatos jogszabályi követelményeket és felépítésére vonatkozó elképzeléseket.

A településképi arculati kézikönyv összeállítása során határozottan számítunk a lakosság aktív részvételére. Kérjük, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot.

 

Jelen felhívás a település honlapján, és az önkormányzat épületében lévő hirdetőn kerül közzétételre 2017 október 4.-án

 

Balatonfőkajár, 2017. október 4.

                                                                                        

                                                           Forró Zsolt

                                                         polgármester sk.

 

 

.................................................................................................................

BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. október 16-án

LOMTALANÍTÁST SZERVEZ A TELEPÜLÉSEN

Saját környezetünk tisztaságának megóvása érdekében kérjük, hogy a "lomhulladékot" az ingatlan előtti közterületre helyezzék ki a lomtalanítást megelőző napon.

Kihelyezhető hulladék:

 1. Nagyobb méretű berendezési tárgyak: bútorzat, ágybetét
 2. Háztartási berendezések és tárgyak, veszélyes hulladékot nem tartalmazó elektromos tárgyak, ruhanemű

Nem kihelyezhető hulladék:

 1. Építési törmelék: beton, vakolat, tégla, linóleum, parketta, zsaluanyag, hungarocell, szigetelőanyag, ablakkeret, ajtókeret stb.
 2. Veszélyes hulladék: pala, akkumulátor, elem, festék, vegyszeres flakon (üresen sem), veszélyes anyaggal szennyezett csomagoló-, felitató anyag, sav, lúg stb.
 3. Elektronikai hulladék: tv (amely tartalmaz képcsövet), hűtőszekrény, (amely tartalmazza a kompresszort), mikrohullámú sütő (amely tartalmazza a motort) stb.
 4. Szelektív hulladék: papír, műanyag, fém, üveg, tetrapack hulladék
 5. Zöld hulladék, bomló biológiai hulladék
 6. Települési szilárd hulladékot
 7. Egyéb hulladék: gumi hulladék

Ezúton hívjuk fel a lakosság figyelmét, hogy aki a közterületre „ nem kihelyezhető hulladékot” helyez ki, megszegi a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló 8/2016.(VI.21.) önkormányzati rendeletet, mely közigazgatási bírság kiszabását vonja maga után.

A lomtalanítási hulladékot a lakóingatlanok előtt úgy kell elhelyezni, hogy a begyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen, a gyalogos és gépjármű forgalmat ne akadályozza.
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és betartását!

...........................................................................................................

É R T E S Í T É S

Értesítem a község lakosságát, hogy az ebek veszettség elleni védőoltása

2017. szeptember hó 25-én (hétfőn)

15.45 – 17,00 óráig

és

2017. október hó 02-án (hétfőn)

9.00 – 10,30 óráig

tart a

Tűzoltószertárnál.

A kötelező védőoltásra minden 3 hónapnál idősebb ebet elő kell vezetni.

A védőoltás díja: 4.000 forint ebenként.

Új oltási könyv kiállítása: 1.000 forint / db

A féregtelenítő tabletta: 200 forint/ db /10 kg

Aki háznál kíván oltatni, - ne az összevezetett oltás idején - hívja a 06/70/436-5079 telefonszámot.

Csak chipezett kutya oltható!!!

..........................................................................................................

2017. évi iskolakezdési támogatás

Tisztelt szülők, tanulók, hallgatók!

Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017. augusztus 10-ei ülésén döntött a 2017. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról.

Iskolakezdési támogatásban részesíthető az a tanuló, aki:

1) a Balatonfőkajári Református Általános Iskolába vagy gimnáziumi, szakiskolai, szakközépiskolai, szakmunkásképző nevelési-oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal  rendelkezik, vagy nappali rendszerű képzésben felsőfokú szakképzésben részesül, illetve felsőfokú oktatási intézményben első diplomáját szerzi meg és oda 2017/2018 tanévre beiratkozott, és

2) bejelentett lakóhellyel rendelkezik Balatonfőkajár Község Önkormányzat közigazgatási területén, és

3) legalább egyik szülője vagy közeli hozzátartozója  illetve más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él.

 

Az iskolakezdési támogatás mértéke egységesen 10 000 forint/fő

 

A tankönyvtámogatás kifizetésének feltétele

 • általános tanulók esetében iskolakezdési támogatási kérelem benyújtása
 • középiskolai és felsőfokú intézményben tanuló hallgatók esetében a hallgatói jogviszony igazolás fennállását igazoló iskolalátogatási igazolás és az iskolakezdési támogatási kérelem benyújtása

A kérelem nyomtatvány a Balatonfőkajár Közös Önkormányzati Hivatalban igényelhető, melynek benyújtási határideje: 2017. szeptember hó 30.

A támogatás összege 2017. szeptember 6. napjától  minden héten hétfői és szerdai napokon

10.00-15.00 óra között kerül kifizetésre.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

H I R D E T M É N Y

Ezúton tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról 8/2016.(VI.21) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján

  az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése

CSAK szeptember 1. és április 30. napja között péntek

délután 15 – 18 óra között lehetséges.

Felhívjuk szíves figyelmüket a rendelt betartására.

A rendelet teljes szövege megtekinthető a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Hirdetőtábláján.

...................................................................................................................

Balatonman Kenese Triatlonverseny

2017. május 27-én, szombaton  megrendezésre kerülő szakaszának ideje alatt 8:00 és 17:00 óra között az alábbi forgalomkorlátozásokra kerül sor:

Teljes zárásra kerül:

a 710-es főút Balatonakarattya-Balatonfűzfő 0+000 és 14.490 km szelvénye,

a 7205-ös Polgárdi-Balatonakarattya összekötőút 13+286 és 14+552 km szelvénye,

a 7213-as Balatonfűzfő-Balatonkenese összekötőút 0+000 és 6+935 km szelvénye.

Különösen fokozott figyelmet igénylő pontok:

– Balatonkenese Fő utca vége (TSZ épület)

– Papkeszi híd

– Balatonakarattya körforgalom 710-es kijárata

– Balatonfőkajár 710-es bekötő út

– Csajág 710-es bekötő út

– Küngös 710-es bekötő utak

– Fűzfőgyártelep körforgalom 7213-as kijárata

– Balatonfűzfő körforgalom 710-es kijárata

Részleges zárásra kerül:

A kerékpáros pálya be-és kivezető szakasza Balatonkenese város területén.– a térképen narancssárgával jelölve.

Strand » Kikötő u. » 71-es út » Bakó József u. » Táncsics Mihály u. » Béri Balogh Ádám tér » Fő utca (régi TSZ épületig)

Különösen fokozott figyelmet igénylő pontok:

– 71-es út - Posta kereszteződés

– Fő utca – Bajcsy utca – Széchenyi u. csomópont

– Fő utca (Kossuth tértől TSZ épületig)

A fentieken kívül minden olyan kisebb mellék-és bekötőút vége, csomópont lezárásra kerül, amely a zárt pályára vezet.

Az útvonal biztosítása rendőri, polgárőri és rendezői közreműködéssel, behajtási tilalom mellett valósul meg.

Forgalomterelés

A verseny ideje alatt az autós forgalom a 71. sz út – 7-es út – Lepsény – Balatonfőkajár – Csajág – Küngös – Berhida – Vilonya – Királyszentistván – Litér – Balatonfűzfő szakaszon közlekedhet (mindkét irányba).

A zárt pályán a menetrend szerinti buszjáratok motoros felvezetés mellett közlekedhetnek.

Kérjük, számítsanak rá, hogy a 71-es számú főút Balatonfűzfő - Balatonakarattya közötti szakaszán jelentős forgalmi torlódás várható.

..............................................................................................................

MEGHÍVÓ

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság Közbiztonsági Konzultációs Fórumot szervez

2017. május 23. (kedd) 16 órára 

a Balatonfőkajári Polgármesteri Hivatal

Nagytermébe.

            A tanácskozás napirendi pontjai:

 • Tájékoztatás Balatonfőkajár közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről.
 • Határvadász toborzással kapcsolatos tájékoztató.
 • Kérdések, észrevételek, javaslatok a jelenlévők részéről.
 • A felvetett problémákra megoldási javaslatok, vállalások.

Tisztelettel várunk minden olyan érdeklődőt, aki Balatonfőkajár Község közösségének érdekében, a közbiztonság megerősítésére érdemi észrevételt, javaslatot tud tenni.

............................................................................................................

M E G H Í V Ó

Balatonfőkajár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. április hó 27-én – csütörtök – 18.00 órakor 

nyílt képviselő-testületi ülést tart

Az ülés helye:         Önkormányzati Hivatal, nagyterem

Napirend:

 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
 2. 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása
 3. Oktatási-nevelési intézményekben igénybe vett étkeztetésért fizetendő térítési díjakról és nyersanyagnormákról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 4. Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési jelentése
 5. 2017. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása          
 6. Vegyes ügyek

Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

.......................................................................... 

Meghívó!           

Várunk minden érdeklődőt

a Balatonkenesei Rendőrőrsön

(Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.)

2017. április 21-én(pénteken)

 12 és 14 óra között

RENDŐRSÉGI TOBORZÓ NYÍLT NAPRA

a nyíltnap célja a HATÁRVADÁSZ egységbe történő jelentkezés népszerűsítése

Programja:

 • Tájékoztató a HATÁRVADÁSZ egységbe történő felvétel feltételeiről
 • A Rendőrőrs életének bemutatása
 • Szolgálatos és csapaterős rendőr felszerelésének bemutatása
 • Szolgálati gépkocsi bemutatása

...............................................................................................................

Balatonfőkajár

2017. évi hulladékszállítási naptár

 

Képtalálat a következőre: „szelektív hulladékgyűjtés”

....................................................................................................

H I R D E T M É N Y

Balatonfőkajár Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

2017. március hó. 9-én – csütörtök– 18.00 órakor 

nyílt képviselő-testületi ülést tart

Az ülés helye:         Önkormányzati Hivatal, nagyterem

Napirend:                    Közmeghallgatás

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS

Az utóbbi időben egyre több olyan bejelentés érkezik, amelyben idősebb házaspárok és egyedül élő személyek sérelmére lopásokat követnek el.

Az elkövetők módszere, hogy különböző indokkal bemennek a házba, lakásba, és az ott lakókat arra kérik, fizessenek ki valamit, váltsanak fel nagyobb címletű pénzt, iratot vegyenek elő vagy mutassanak bankjegyeket.

A lényeg, hogy felfedjék a megtakarított pénzük, értékeik rejtekhelyét.

Ezt kifigyelve valamilyen trükkel (vizet kérnek, eladó régiség után érdeklődnek, családi fotókra kérdeznek rá) a figyelmet elterelik és a pénzt, értékeket eltulajdonítják.

Jellemző, hogy személygépkocsival közlekednek, és legalább ketten-hárman vannak.

Az eddig előfordult „mesék” mellé megjelent

a NYUGDÍJASOK karácsonyi ERZSÉBET UTALVÁNYA.

FIGYELEM!!!! Az Erzsébet utalványt CSAK a postás visz ki.

Amennyiben csalás vagy trükkös lopás áldozata lett, azonnal hívja a rendőrséget.

Segélyhívószámok: 107 vagy 112

Balatonalmádi Rendőrkapitányság: 88-593-910

........................................................................................................

Tüdőszűrő- Balatonfőkajár

Tüdőszűrő értesítő.pdf

.............................................................................................................

Balatonfőkajári Hírek 2016.