Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészíttetéséről

HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy Balatonfőkajár Község Önkormányzata elkészíttette a település településképi arculati kézikönyvét, melyre a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény kötelezi az önkormányzatokat.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése során a lakosságnak is lehetősége van arra, hogy a település településképi megjelenésébe beleszóljon. A közös munka a lakossági fórum megtartásával kezdődött 2017 október 18-án, ahol a tervezők és a megbízott főépítész röviden ismertette az arculati kézikönyvvel kapcsolatos jogszabályi követelményeket és felépítésére vonatkozó elképzeléseket.

Az elkészült kézikönyv a 2017. december 20-án szerdán 15 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében kezdődő lakossági fórumon kerül bemutatásra, de felkerül a település honlapjára is, így még december 22-éig várjuk a véleményeket, észrevételeket.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet véglegesítése során határozottan számítunk a lakosság véleményére. Kérjük, tekintsék meg az elkészült dokumentumot a honlapon.

Az elkészült településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatban észrevételeit, véleményét 2017 december 22-ig küldheti meg az önkormányzat címére, vagy az bfkpolghiv@vnet.hu emailcímre.

 

.....................................................................................................................

HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy Balatonfőkajár Község Önkormányzata. döntött a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészíttetéséről, melyre a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény kötelezi az önkormányzatokat.

Balatonfőkajár község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2017. (VII.27.) számú rendeletével elfogadta a Partnerségi egyeztetés szabályait, amely szabályozza a település településfejlesztési dokumentumainak, a településrendezési eszközeinek, a településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének megalkotására, módosítására irányuló eljárások során a partnerek  (lakosság, üdülőnépesség, ingatlantulajdonos, civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek) javaslatainak, észrevételeinek, véleménynyilvánításának rendszerét.

A Partnerségi vélemények a lakossági fórumot követő 15 napon belül lehet megtenni

A "Partnerségi vélemény" tárgyú véleményeket levélben,vagy személyes érkeztetéssel az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére (8164. Balatonfőkajár, Kossuth L.u.8.) vagy e-mailen bfkpolghiv@vnet.hu  címre kérjük megküldeni.

 

2017. október hó 18-án szerda 14.00 órai kezdettel

lakossági fórumot tartunk Balatonfőkajáron a Művelődési házban

(8164 Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8.)

A lakossági fórum témája:

1. Balatonfőkajár község építészeti karakterének jellemzőit és a települési környezettel szembeni elvárásokat összefoglaló Településképi Arculati Kézikönyv

 

A község teljes közigazgatási területére készülő, a településképi rendeletet megalapozó településképi arculati kézikönyvben meg kell határozni a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, a településkaraktert meghatározó arculati jellemzőket és értékeket, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat.

A település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében településképi rendeletben kell szabályozni a község településképét formáló építészeti és természeti elemekre vonatkozó előírásokat.

 

 A településképi arculati kézikönyv készítése során a lakosságnak is lehetősége van arra, hogy Balatonfőkajár jövőjének formálásába és településképi megjelenésébe beleszóljon. A közös munka a lakossági fórum megtartásával kezdődik, ahol röviden ismertetni fogjuk az arculati kézikönyvvel kapcsolatos jogszabályi követelményeket és felépítésére vonatkozó elképzeléseket.

A településképi arculati kézikönyv összeállítása során határozottan számítunk a lakosság aktív részvételére. Kérjük, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot.

 

Jelen felhívás a település honlapján, és az önkormányzat épületében lévő hirdetőn kerül közzétételre 2017 október 4.-án

 

Balatonfőkajár, 2017. október 4.

                                                                                        

                                                           Forró Zsolt

                                                         polgármester sk.