Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ASP

 

BESZÁMOLÓ A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓLKÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00832

PROJEKT ADATOK:

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 7.000.000,-FT

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100 %

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2018. 06. 30.

PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KÖFOP-1.2.1 –VEKOP-16-2017-00832

Bevezető:
Balatonfőkajár önkormányzat pályázatot nyújtott be a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” KÖFOP 1.2.1-VEKOP-16 című KÖFOP-1.2. –VEKOP-16-2017-00832 kódszámú pályázati felhívásra. Az Önkormányzat ASP csatlakozási projektje támogatást nyert. A támogatói okiratnak megfelelően a projekt szakmai megvalósítása megtörtént. Jelen beszámoló a projekt  magvalósításának folyamatát mutatja be.

A Kedvezményezett bemutatása:


Balatonfőkajár 1400 fő feletti lélekszámú település, mely a Balaton fejénél helyezkedik el. A község önkormányzata 7 fős testületből áll, a polgármesteri hivatal vezetését a jegyző végzi. A Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének címe 8164 Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8., a hivatal köztisztviselők száma a vezetővel együtt 5 fő. A törzshivatal biztosítja a folyamatos ügyintézést és az ügyfélfogadást a hatósági ügyek tekintetében, ellátja Balatonfőkajár Község Önkormányzata, és Intézményének (Balatonfőkajári Napközi Otthonos Óvoda) működtetési és gazdálkodási feladatait.

 

A Balatonfőkajári közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kirendeltségek:

 1. Balatonakarattyai Kirendeltség (8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.) az itt dolgozó közszolgálati tisztviselők száma 5 fő a kirendeltségvezetővel együtt. A kirendeltség biztosítja a Balatonakarattya települést érintő folyamatos ügyintézést és az ügyfélfogadást a hatósági ügyek tekintetében, ellátja az Óvoda működtetési és gazdálkodási feladatait.
 2. Csajági Kirendeltség (8163 Csajág, Petőfi S. u. 1.) az itt dolgozó közszolgálati tisztviselők száma 3 fő. A kirendeltség biztosítja a Csajág települést érintő folyamatos ügyintézést és az ügyfélfogadást a hatósági ügyek tekintetében, ellátja az Óvoda, működtetési és gazdálkodási feladatait.
 3. Küngösi Kirendeltség (8162 Küngös, Kossuth L. u. 30.) az itt dolgozó közszolgálati tisztviselők száma 1 fő a kirendeltségvezetővel együtt. A kirendeltség biztosítja a Küngös  települést érintő folyamatos ügyintézést és az ügyfélfogadást a hatósági ügyek tekintetében.A hivatalban 2 fős pénzügyi-gazdálkodási csoport működik, adóügyi, anyakönyvi és népességnyilvántartási, szervezési, titkársági és iratkezelési feladatok ellátása, szociális és hagyatéki ügyek intézése folyik.. A projekt hivatalon belüli célcsoportja a közigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységek és ezek munkavállalói az alábbi munkaterületeken: iratkezelés, titkárság és szervezés, pénzügyi, számviteli és egyéb gazdálkodási feladatok, adózási feladatok ellátása, ipar- és kereskedelmi ügyintézési feladatok, ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartásának feladatai, hagyatéki ügyek kezelése, a szolgáltató közigazgatás és elektronikus ügyintézés külső (lakossági, vállalkozói, szervezeti) kapcsolódási felületét kezelők.

 

A projekt keretében az alábbi tevékenységek, beszerzések szolgálják a célok teljesülését: 

 • eszközök beszerzése szoftverrel
 • működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, a kötelező két szabályzat és továbbiak elkészítése, illetőleg módosítása által
 • az önkormányzat elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása
 • a szakrendszerek adatminőségének tervszerű javítása
 • oktatás
 • tesztelési, élesítési feladatok jegyzőkönyvezett elvégzése
 • projektmenedzsment
 • kötelező nyilvánossági feladatok elvégzése

Műszaki technikai feltételek megteremtéséhez szükséges beszerzések:

A projekt körében a felhívás és vonatkozó kormányrendelet előírásainak megfelelő teljes hardver-és szoftver állomány beszerzése, beüzemelése megtörtént.

IT biztonsági feltételek megteremtése, igazgatásszervezési feltételek biztosítása:

A működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása körében az alábbi szabályzatok kerülnek megalkotásra, módosításra vagy aktualizálásra:

 • Iratkezelési szabályzat
 • Információbiztonsági szabályzat
 • Vagyongazdálkodási szabályzat
 • Pénzkezelési szabályzatok
 • Számlarend, bizonylati rend, leltárkészítési szabályzat

A projekt megvalósult eredményei:

Az IT biztonsági szabályzat elkészítése folyamatban van, az iratkezelési szabályzat elkészült. A további szabályzatok módosítása folyamatban van. Az elektronikus ügyintézés körében a kollégák felkészítése megvalósult. A szakrendszerek migrációja és adatminőségük javítása körében a gazdálkodási és adószakrendszerek tesztelést, tisztítást követően élesben működnek, az iratkezelési szakrendszer tesztelése szintén megtörtént. A kollégák részt vettek a rendszerhasználat körében szervezett oktatásokon.