Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


EFOP-1.5.2: Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben

Angol nyelvi képzés

Képtalálat a következőre: „angol oktatás”

Helye: Balatonfőkajár, IKSZT (Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 15.)

Képzés kezdő időpont: 2019. szeptember 30. (hétfő) 16.30 perc

.............................................................................................................

KIRÁNDULÁS ÓPUSZTASZERRE A TÖRTÉNELMI NEMZETI PARKBA

Időpont: 2019. szeptember 28.

Részvételi díj (útiköltség és belépőjegy a Feszty-körkép megtekintésével) ingyenesen

Indulás: Reggel 7 órakor.

Várható érkezés:18 órakor

Jelentkezés a Kultúrházban nyitvatartási időben.

Érdeklődni a 88/911-013 számon lehet.

..............................................................................................................

Gyerekjóga a Művelődési Házban Balatonfőkajáron!
Ha elmúltál 3 éves kis ovis, akkor szeretettel várunk minden szombaton 10:00-11:00 játszani és mozogni.
Gyere és érezd magad jól velünk!
Várnak a gyerekek és Takács Kata Gyerekjóga oktató
Az órára hozz magaddal kényelmes ruhát (ne farmert!) vastag zoknit és sima vizet!

Nem érhető el leírás a fényképhez.

...................................................................................................................

.....................................................................................................................

Meghívó

           Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját

            2018. november 21. 16:00-tól 

               a Diabétesz világnapja

                alkalmából megrendezésre kerülő

                      Egészségnapra a balatonfőkajári kultúrházba.

Előadást tart: dr. Vrobs Enikő diabetológus


.......................................................................................................................

EFOP-1.5.1-16-2017-00016 keretében kialakítandó települési ösztöndíj pályázat
tervezett keretei hátrányos helyzetű középiskolai oktatásban
és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére

 

 1. Az ösztöndíj célja és elnyerésének feltételei

A Települési Ösztöndíj Pályázat alapvető céljai első sorban,

 • hogy a tanulók, fiatalok, megszerezhessék a képességeik szerinti, legmagasabb, elérhető iskolai végzettséget;
 • hogy a tanulók, fiatalok településhez történő kötődését erősítse.

Célcsoport: 16 – 25 évesek

 • Az ösztöndíjastól elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a településen folyó tevékenységekben önkéntesen részt vesz.
 •  A pályázaton történő részvétel feltétele, hogy a jelentkező legalább 2 éve az adott településen állandó lakóhellyel rendelkezzen

 

A fentiek értelmében a tervezett pontrendszer belső súlyozása:

 • Tanulás iránti motiváció értékelése: 40%
 • Feltételek vállalása (a településen történő elhelyezkedés és/vagy önkéntes munka): 10%
 • a város/település közösségi életében aktív részvétel: 10%
 • Nagycsaládban él, vagy egyszülős családban él: 20%
 • Egy főre eső jövedelem: 20%

Az ösztöndíjak értékelésére a konzorciumvezető Balatonfüred Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető 3 fős bíráló bizottságot hoz létre.

Bíráló bizottság elnöke: Hári Lenke alpolgármester

BB tagok: Schmidtné Kositzky Anett, Perger Zoltánné

A felsőoktatásból érkező tanulók pályázatai esetében elsősorban a hiányszakmákat tanulókat támogatjuk, úgy, mint: óvodapedagógus, tanító, szakos tanár, háziorvos, fogorvos, védőnő, szociális munkás, mérnök, kulturális szakember és egyéb.

 • Projektszinten mintegy 30 fiatalt tudunk évente 10 hónapon keresztül ösztöndíjban részesíteni, így Balatonfüreden 17 főt, a konzorciumi településeken mindösszesen 13 főt.
 • Nem részesülhet Települési Ösztöndíjban, aki bármely más forrásból ösztöndíjban részesül. Erre vonatkozóan nyilatkoznia kell az ösztöndíjra pályázónak.
 1. Az ösztöndíj pályázat lebonyolításának menete

Az EFOP-1.5.1-16-2017-00016 keretében Balatonfüred Város Önkormányzata vezetésével a konzorciumi tag helyi önkormányzatok pályázatot írnak ki és bírálják el:

1) A 2018 –as tanév ösztöndíjpályázata kiírásának időpontja: 2018 10. 03.

2) A pályázatok beadási határideje: 2018. október 18. (csütörtök) (Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal 7-es számú irodában ügyfélfogadási napokon, ügyfélfogadási időben)

A pályázatok elbírálási határideje: 2018. október 19-ig.

3) A sikeres pályázóval a konzorciumi tag helyi önkormányzat támogatási szerződést köt.

4) A pályázat beadásának módja: személyesen vagy meghatalmazott útján.

5) Az ösztöndíj összege és folyósítása:

(1) Az ösztöndíj havi összege: 30.000,-Ft. Az ösztöndíjat a tanulmányi féléveknek megfelelően az első félévben szeptember 1. és január 31. közötti 5 hónapra, valamint a 2. félévben február 1. és június 30. közötti 5 hónapra kell folyósítani.

(2) Az ösztöndíjat első alkalommal a tanulmányi szerződés aláírásától számított 15 napon belül, ezt követően havonta, a tárgyhónap 10. napjáig kell a pályázó által megadott bankszámlaszámra átutalni.

(3) Az ösztöndíj féléves felülvizsgálatát követően a szeptember havi és a február havi ösztöndíj összegét a tárgyhónapot követő hónap ösztöndíjával együtt kell folyósítani.

(4) A pályázót az ösztöndíj az oktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazolással 10 hónapig illeti meg.

(5) A felsőoktatási ösztöndíj kizárólag az aktív hallgatói jogviszony időtartama alatt folyósítható.

(6) A hallgatói jogviszony passziválása esetén az ösztöndíj folyósítását szüneteltetni kell.

(7) Az oktatási ösztöndíj fedezetét az EFOP-1.5.1-16-2017-00016 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben pályázat biztosítja.  

 1. Az ösztöndíjra való jogosultság felülvizsgálata, az ösztöndíj megszűntetése

1. Az aktív hallgatói jogviszony fennállását félévente, szeptember 30. napjáig és február utolsó napjáig az ösztöndíjjal támogatott hallgatónak az aktív hallgatói jogviszonyra vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony igazolásnak a támogató helyi önkormányzathoz történő benyújtásával igazolnia kell. Ezzel egyidejűleg a Bizottság eseti kérésére, az ösztöndíjjal támogatott hallgató a tanulmányairól a Bizottság számára tájékoztatást ad.

2. Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése

(1) Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, és a támogatottat a folyósított ösztöndíj visszafizetésére kell kötelezni, ha:

a) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti államilag finanszírozott tanulmányi időn belül nem szerez diplomát;

b) a felsőoktatási intézménnyel a hallgatói jogviszonya a diploma megszerzése nélkül bármely okból megszűnik;

c) az ösztöndíjban részesülő hallgató a hallgatói jogviszony fennállását a III/1. .pontban meghatározott határidőn belül nem igazolja, és mulasztását a helyi önkormányzat igazolásra történő felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül sem pótolja;

d) a pályázó a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy a Bizottságot bármilyen módon megtévesztette;

e) a pályázó az ösztöndíj folyósításának megszüntetését bármely okból kéri.

(2) Az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetés elrendeléséről a Bizottság indokolással ellátott javaslata alapján a támogató helyi önkormányzat polgármestere dönt.

(3) A jogalap nélkül felvett ösztöndíjat egy összegben, a visszafizetés elrendeléstől számított 30 napon belül, a jogosultság megszűnésétől számítottan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § (1) bekezdés szerinti mértékű késedelmi kamattal növelt összegben kell visszafizetni.

(4) A Bizottság javaslata alapján, írásbeli kérelemre, a támogató helyi önkormányzat polgármester indokolt esetben engedélyezheti a visszafizetés részletekben történő teljesítését vagy az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben a visszafizetési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti a támogatottat. A kérelmet az egy összegű visszafizetés elrendeléséről szóló döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani. A határidő jogvesztő.