Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


                  

 

HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy a 47/2020. (XII.02.) Polgármesteri határozat alapján elkészült a Helyi Építési Szabályzat módosítása.

A partnerségi egyeztetés Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2017 (VII.27.) számú rendelete szerint zajlik.

A módosítás előzményei:

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., mint a Magyar Állam nevében eljáró építtető a Balatoni vasútállomások felvételi épületeinek rekonstrukcióját és környezetrendezését végzi.  A Balaton körüli vonalak állomásain és megállóhelyein található építmények (esőbeállók, felvételi épületek) rekonstrukciójának célja, hogy az állomány minősége javuljon, az utaskomfort az utasforgalmi terek felújításával növekedjen, a megújult arculatú vasútállomások megfelelően képviseljék a Balatoni desztináció turisztikai érdekeit, figyelembe véve a hosszú távú fenntarthatóságot és üzembiztonságot. Mindemellett az állomási környezet rendezésével a közlekedési kapcsolatok javítását is célozza a projekt.

A módosítással érintett területek: Külterület,  Balatonfőkajár Felső vasúti megállóhely, 05/3, 020/7 hrsz-ú területek.

A módosítás célja: A felvételi épület a 05/3 hrsz-ú telken helyezkedik el. A megállóhelyet jelenleg a 019 és a 020/7 hrsz-ú telken keresztül lehet megközelíteni. A korszerűsítés során kialakítandó új megközelítés, valamint a megállóhelyet megközelítését biztosító út és a megállóhely üzemeltetési viszonyai miatt szükséges a telekhatárok módosítása, új közlekedési terület kialakítása.

A módosítás hatása: A vasúti megállóhely megközelítése a település felől könnyebb lesz, a megállóhely és környezete megújul, rendezetté válik. A beruházás következtében a környezeti feltételek javulnak, a módosítás a  környezetminőségre pozitív hatással lesz.

A véleményezési dokumentáció Balatonfőkajár honlapján tekinthető meg.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési , településrendezési és településképi-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Kormányrendelet 2.§ (2) pontja alapján a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le valamint a lakossági fórum is elektronikus úton történik.

Ennek alapján a "Partnerségi vélemény" tárgyú véleményeket e-mailen a Polgármesterhez címezve a bfkpolghiv@vnet.hu címre kérjük megküldeni.

A Partnerségi vélemények beküldésének határideje 2020. december 29. délután 15.00.

Balatonfőkajár, 2020. december 14.

                                                                                                                                          Forró Zsolt

                                                                                                                                        polgármester

 

Bfőkajár vasút partnerségi.pdf

..................................................................................................................................................................................

TISZTELT ÜGYFELEINK!

A koronavírus járvány terjedésének lassítása érdekében

2020. november hó 3. napjától a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati

Hivatal székhelyén és Kirendeltségein a személyes ügyfélfogadás szünetel.

 

Személyes ügyintézésre indokolt esetben, mérlegelést követően, az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés után lehetséges.

Elektronikus úton, telefonon történik a kapcsolattartás, segítjük az ügyintézést.

 

Szíves megértésüket köszönjük.

 

................................................................................................................................................................................

Balatonfőkajár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 13/2020. (X.14.) önkormányzati rendeletében foglaltakra tekintettel

szociális célú tűzifát biztosít

azoknak a fával tüzelő családoknak, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, (85 500 Ft-ot), egyedül élő személyek esetén pedig öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114 000 Ft-ot).

A kérelmek elbírálása során előnyt élvez:

 1. szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

 

 1. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

A támogatás iránti igényeket

2020. november hó 6. napjáig lehet benyújtani

a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatalba.

                        Kérelem - szociális tüzelőanyag támogatáshoz 2020.docx

 

 

.....................................................................................................................................................................

                 LOMTALANÍTÁS

                 BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

                                  2020. OKTÓBER 13-án (kedd

              LOMTALANÍTÁST SZERVEZ A TELEPÜLÉSEN

Saját környezetünk tisztaságának megóvása érdekében kérjük, hogy a "lomhulladékot"

 az ingatlan előtti közterületre helyezzék ki a lomtalanítást megelőző napon.

Kihelyezhető hulladék:

Nagyobb méretű berendezési tárgyak: bútorzat, ágybetét

Háztartási berendezések és tárgyak, veszélyes

hulladékot nem tartalmazó elektromos tárgyak, ruhanemű

 

Nem kihelyezhető hulladék:

Építési törmelék: beton, vakolat, tégla, linóleum, parketta,

zsaluanyag, hungarocell, szigetelőanyag, ablakkeret, ajtókeret stb.

Veszélyes hulladék: pala, akkumulátor, elem, festék, vegyszeres flakon

       (üresen sem), veszélyes anyaggal szennyezett csomagoló-, felitató anyag, sav, lúg stb.

Elektronikai hulladék: tv (amely tartalmaz képcsövet), hűtőszekrény,(amely tartalmazza a kompresszort), mikrohullámú sütő (amely tartalmazza a motort) stb.

Szelektív hulladék: papír, műanyag, fém, üveg, tetrapack hulladék

Zöld hulladék, bomló biológiai hulladék

Települési szilárd hulladékot

Egyéb hulladék: gumi hulladék

 

Ezúton hívjuk fel a lakosság figyelmét, hogy aki a közterületre

 „nem kihelyezhető hulladékot” helyez ki, megszegi a helyi

környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló

8/2016.(VI.21.) önkormányzati rendeletet, mely közigazgatási

bírság kiszabását vonja maga után.

A lomtalanítási hulladékot a lakóingatlanok előtt úgy kell elhelyezni,

hogy a begyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen, a gyalogos

és gépjármű forgalmat ne akadályozza.


Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és betartását!

Köszönjük együttműködését!

 

Balatonfőkajár Község Önkormányzat

 

............................................................................................................................................................

 

 

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult járványveszélyre való tekintettel az önkormányzat által szervezett 2020. évi kötelező veszettség elleni

eboltás elmarad.

Dr. Zoltán Levente állatorvossal telefonos egyeztetés alapján lehetőség nyílik a Balatonkenesei rendelőbe időpontot kérni vagy megegyezés szerint házhoz hívni az alábbi telefonszámon: 70/436-5079

..................................................................................................................................................................

Szombaton folytatódik az agrárcenzus

Szeptember 19. és november 22. között összeírók keresik fel a gazdákat

Azonnal közölhető!

Folytatódik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mezőgazdasági összeírása, az Agrárcenzus 2020, amely során személyesen keresik fel a gazdákat az összeírók. A hazai mezőgazdasági termelés aktuális helyzetét felmérő, teljes körű, országos felvételből nyert adatok a következő évek döntéseit, forrásfelhasználását alapjaiban befolyásolják, ezért a pontos válaszadás a mezőgazdaságban dolgoz           ók kiemelt érdeke. A felmérés első szakasza – amelyben online lehetett kitölteni a kérdőívet – június 5. és 30. között volt.

Agrárcenzust tízévente hajtanak végre a világ minden táján, az Európai Unió tagállamaiban erre 2019 ősze és 2021 tavasza között kerül sor. A KSH az idei összeírás során megkeres minden olyan egyéni gazdaságot, amelyek a korábbi felmérések, illetve az adminisztratív nyilvántartások alapján értékesítési céllal végezhetnek termelést, továbbá valamennyi mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetet. A népszámlálások után a második legtöbb embert érintő felmérés hazánkban, összesen mintegy 750 ezer címen valósul meg.

A felmérésben a KSH adatokat kér többek között a növénytermesztési jellemzőkről, állatállományról, a mezőgazdaságban dolgozókról, illetve a gazdaságok egy részétől az épületekről, trágyázási módszerekről, továbbá a hazai információigényeket figyelembe véve az agrárdigitalizációról is. Így az összegyűjtött adatok széleskörű elemzési lehetőséget biztosítanak majd.

„A következő évek hazai és EU-s támogatási és egyéb agrárszakmai döntéseihez szükségesek a pontos információk, így minden gazdálkodónak érdeke fűződik a kitöltéshez. Az adatok összesített formában, nyilvánosan is elérhetők lesznek, amelyek a gazdák döntéseit is segíthetik” – mondta Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.

Az összeírás két hullámban valósul meg: június 5–30-a között az érintettek egy része online felületen tölthette ki a kérdőívet, szeptember 19. és november 22. között pedig az agrárcenzus kérdéseire összeírók segítségével válaszolhatnak azok, akik nem vettek részt a felvétel nyári szakaszában. A maszkot viselő összeírók szigorúan ügyelnek a közösségi távolságtartás szabályainak betartására, a rendszeres kézfertőtlenítő használatára és az érintésmentes kommunikációra.

Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő, így az érintettek számára a válaszadás kötelező. Az adatokat a KSH statisztikai célra gyűjti, azokat csak összesítve, név nélkül publikálja.

Az elektronikus adatgyűjtés és a pontos adatszolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az agrárcenzus előzetes adatait már 2021 tavaszán megjelentesse a KSH. A részletes, településszintű adatok 2021 végén válnak hozzáférhetővé.

 

További információ az Agrárcenzus 2020 mezőgazdasági összeírásról a következő linken érhető el: www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020

Sajtóinformáció: kommunikacio@ksh.hu

A KSH-ról

A KSH a magyar statisztikai szolgáltatás nagy múltú centruma, olyan tudásbázis, amely magas szakmai színvonalú munkájával átfogó adatokat és elemzéseket ad a gazdaságot, a társadalmunk minden egyes szegmensét meghatározó kérdésekben. A hivatal önálló szakmai szervezetként, tevékenységével európai szinten is jegyzett, elismert, nemzetközileg aktív intézmény. Tevékenysége a döntéshozók, gazdasági szereplők, kutatók és a társadalom minden tagjának minél magasabb szintű, tényalapú tájékoztatását szolgálja. Olyan alapvető értékek mentén végzi munkáját, mint a szakmai függetlenség, a pártatlanság, az objektivitás, a megbízhatóság és a minőség iránti elkötelezettség.

 

 

..................................................................................................................................................................................................

Tisztelt szülők, tanulók, hallgatók!

Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2020. augusztus hó 25-ei ülésén döntött a 2020. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról.

Iskolakezdési támogatásban részesíthető az a tanuló, aki:

 1. a Balatonfőkajári Református Általános Iskolába vagy gimnáziumi, szakiskolai, szakközépiskolai, szakmunkásképző nevelési-oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal  rendelkezik, vagy nappali rendszerű képzésben felsőfokú szakképzésben részesül, illetve felsőfokú oktatási intézményben első diplomáját szerzi meg és oda 2020/2021. tanévre beiratkozott, és
 2. bejelentett lakóhellyel rendelkezik Balatonfőkajár Község Önkormányzat közigazgatási területén, és
 3. legalább egyik szülője vagy közeli hozzátartozója  illetve más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él.

Az iskolakezdési támogatás mértéke egységesen 5 000 forint/fő

 

Az iskolakezdési támogatás kifizetésének feltétele

 • általános tanulók esetében iskolakezdési támogatási kérelem benyújtása
 • középiskolai és felsőfokú intézményben tanuló hallgatók esetében a hallgatói jogviszony igazolás fennállását igazoló iskolalátogatási igazolás és az iskolakezdési támogatási kérelem benyújtás

A kérelem nyomtatvány a Balatonfőkajár Közös Önkormányzati Hivatalban igényelhető, melynek benyújtási határideje: 2020. szeptember hó 30.

 A támogatás összege 2020. szeptember hó 7. napjától minden héten hétfői és szerdai napokon  10.00  -  12.00 valamint  13.00   -  15.00  között kerül kifizetésre.

 

....................................................................................................................................................................................

Balatonfőkajár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. augusztus hó. 25-én – kedd– 15.00 órakor 

rendkívüli képviselő-testületi ülést tart

 

Az ülés helye:         Önkormányzati Hivatal, nagyterme

Napirend:

 1. 2020. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 1. 2020. évi a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatása

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 

..........................................................................................................................................................................

TÁJÉKOZTATÓ

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2020. szeptember 1.-től a Siókom emblémás zsákok (zöldhulladék és többlethulladék) értékesítése az Önkormányzatnál megszűnik a különböző jogszabályi változások miatt. 

A településen lévő jelölt zsák árusító hely/helyek lehetőségéről a www.siokom.hu weboldalon, a dokumentumok menüpont alatt tájékozódhatnak.

...................................................................................................................

HIRDETMÉNY

 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy megkezdődött a Településrendezési eszközök felülvizsgálata, mely  a  314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglalt követelmények alapján készül.

A felülvizsgálatra jogszabály kötelezi az önkormányzatot, 2021 december 31-ig kell a magasabb szintű törvényeknek megfelelően hatályba léptetni az új Településfejlesztési Koncepciót, Településszerkezeti tervet és a Helyi Építési Szabályzatot.

 

A partnerségi egyeztetés Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2017 (VII.27.) számú rendelete szerint zajlik.

 

Várjuk észrevételeiket, javaslataikat az új tervekkel kapcsolatosan írásban a 8164 Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. postacímre, illetve emailben a bfkpolghiv@vnet.hu címre.

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a felülvizsgálattal kapcsolatban lakossági fórum összehívására nem kerülhet sor, azt a 143/2020 (IV.22) 3.§ (1) bekezdése alapján csak elektronikusan lehet lefolytatni.

 

A Partnerségi vélemények beküldésének határideje 2020. június 23.

 

......................................................................................................

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az Önkormányzat Képviselő-testületével,

az Általános Iskola Igazgató asszonyával történt egyeztetés alapján, figyelembe véve az országos katasztrófavédelmi operatív törzs előírásait és ajánlásait,

úgy határoztunk az ez évi március 15-iünnepi rendezvényünk elmarad

----------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,

hogy a Kormány döntése alapján 2019. július 1-jén létrejött a Nemzeti Földügyi Központ (NFK), ezzel egyidejűleg megszűnt a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA).

A jogutód szervezet honlapja az alábbi linkre kattintva érhető el:

Nemzeti Földügyi Központ
........................................................................................................................................................................

HIRDETMÉNY

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a Helyi Operatív Törzzsel egyetértésben az alábbiakat rendelem el:

 • 2020. március 18-től határozatlan időre bezár az önkormányzati fenntartású óvoda-bölcsőde. Rendkívül indokolt esetben, mérlegelést követően az intézményvezető biztosítja a gyermekfelügyeletet az intézményben.
 • 2020. március 16-tól nem látogathatják az óvoda-bölcsődét azok a gyermekek, akiknek bármely családtagjuk az elmúlt 14 napban külföldön járt.
 • 2020. március 16-18. közötti átmeneti időszakban, illetve a szükség esetén biztosított gyermekfelügyelet alatt a szülők nem léphetnek be az óvoda területére, a gyermekek átadása átvétele a nevelők részéről a bejárati ajtóban történik.
 • Kérjük a szülőket, hogy a gyermekek felügyeletét ne a nagyszülőkre bízzák. Amennyiben a szülők segítő felügyeletet szerveznek, akkor törekedjenek a kiscsoportos felügyeletre (maximum 3-5 fő gyermek).
 • A Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. március 16-tól határozatlan időre bezár, telefonos és elektronikus ügyfélszolgálat működik, személyes ügyfélkapcsolat csak az ügyintézővel előre egyeztetett, halaszthatatlan ügyben, mérlegelést követően lehetséges. Ügyeleti telefonszám: 06-88-483-181, e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu
 • A községi könyvtár határozatlan időre bezár.
 • Az IKSZT (Művelődési ház) határozatlan időre bezár.
 • A háziorvosi rendelésre kérjük, telefonon jelentkezzenek és egyeztessenek időpontot! A rendelő várótermében tilos tartózkodni, a betegek a rendelő előtti udvaron kötelesek kivárni, amíg behívják őket. A várakozók egymástól lehetőség szerint legalább 2 méter távolságot tartsanak. Koronavírus megbetegedés gyanúja esetén telefonon hívják a körzeti orvost, ne menjenek a rendelőbe. A rendelő telefonszáma: 06-88-911-031.
 • A fogorvosi rendelőben kizárólag rendkívül sürgős esetben lesz ellátás, telefonos egyeztetés alapján. A rendelő várótermében tilos tartózkodni, a betegek a rendelő előtti udvaron kötelesek kivárni, amíg behívják őket. A várakozók egymástól lehetőség szerint legalább 2 méter távolságot tartsanak. A rendelő telefonszáma: 06-88-585-955
 • A védőnői szolgálatot csak rendkívül indokolt esetben, telefonos egyeztetés után keressék fel, a családok látogatása határozatlan ideig szünetel.
 • Az általános iskola a központi rendelkezéseknek megfelelően zárva tart.
 • Az idősek szociális étkezését az eddigieknek megfelelően biztosítjuk.

 

Balatonfőkajár, 2020. március 14.

                                                                                           Forró Zsolt s. k.

                                                                                             Polgármester

 

 


 

...........................................................................................

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy szervezeti átalakítás miatt

2020. február 26-tól

2020. február 28-ig

a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalban az

építéshatósági ügyintézés szünetel!

 

Az építéshatósági hatáskörök változása miatt 2020. március hó 1 napjától

a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalban

az építéshatósági ügyintézés szünetel!

..........................................................................................................

H I R D E T M É N Y

Balatonfőkajár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. február hó. 11-én – kedd– 17.00 órakor 

közmeghallgatást tart

Az ülés helye:         Önkormányzati Hivatal,

                                  nagyterem

.............................................................................................................

Balatonfőkajár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. február hó. 11-én – kedd– 18.00 órakor 

nyílt képviselő-testületi ülést tart

Az ülés helye:         Önkormányzati Hivatal, nagyterem

Napirend:

 1. Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 

 1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete

Eladó: Forró Zsolt polgármester

 

 1. Belső ellenőrzési stratégiai terv 2020-2023. évre

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 

 1. Balatonfőkajár Község Önkormányzat ösztöndíj pályázata

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 

 1. Rákóczi Szövetség ösztöndíj pályázata

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 

 1. Polgármester 2020. évi szabadságterve

Előadó: Polgár Beatrix jegyző

 

 1. Településrendezési eszközök módosításához – 710. sz. főút TF5 jelű szervízút, Budapest-Balatonkerékpárút – kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásól tájékoztatás

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 

 1. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 1. Balatonalmádi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése

Előadó: Forró Zsolt polgármester

.................................................................................................................

Értesítjük, hogy településünk lakosai számára

TÜDŐSZŰRŐ

vizsgálatot tartunk.

 

A szűrés helye és ideje:

Polgármesteri Hivatal előtti parkoló

 

2020. FEBRUÁR 3. 13.00-18.15

2020. FEBRUÁR 4. 8.20-12.00

                                  12.30-18.15.

 

Kérjük, hozza magával TAJ-kártyáját, személyi igazolványát, lakcímkártyáját!

A vizsgálat lehetőséget ad a TBC mellett egyéb mellkasi betegségek időben történő felismerésére.

Javasolt minden 40 év feletti lakos számára.

Panasz nélkül is lehet beteg

 

.........................................................................................................

Balatonfokajar Hulladékszállítási naptár 2020.(2).pdf

 

Képtalálat a következőre: „hulladék”

............................................................................

HIRDETMÉNY

BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

az 5/2017. (VII. 27.) sz. partnerségi rendelete alapján

ÉRTESÍTI  A LAKOSSÁGOT, AZ ÉRINTETT TULAJDONOSOKAT, A TELEPÜLÉS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ ÉRDEKKÉPVISELETI- ÉS CIVIL SZERVEZETEKET, A TERÜLETEN INGATLANNAL, SZÉKHELLYEL VAGY TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKET ÉS A TELEPÜLÉS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ VALLÁSI KÖZÖSSÉGEKET, HOGY

A BUDAPEST – BALATON KERÉKPÁRÚT POLGÁRDI – BALATONAKARATTYA KÖZÖTTI SZAKASZA ÉS A 710 SZ. FŐÚTHOZ TARTOZÓ TF5 J. SZERVIZÚT LÉTESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁT KEZDEMÉNYEZTE 47/2019. (VIII. 21.) SZ. HATÁROZATÁVAL.

A véleményezési dokumentáció (tervező: Fercsák Ágnes településmérnök) az önkormányzatunk honlapján és hivatali időben az önkormányzati hivatalban tekinthető meg, 2020. január 13. és 2020. január 31. közötti időszakban.

A PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS KERETÉBEN ÖNKORMÁNYZATUNK

2020. JANUÁR 23-ÁN (csütörtök) 14 órakor

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TART a hivatal nagytermében

TISZTELT PARTNEREINK A KÖZZÉTETT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI DOKUMENTUMMAL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYÜKET, ÉSZREVÉTELÜKET A LAKOSSÁGI FÓRUMOT KÖVETŐ 8 NAPON BELÜL BALATONFŐKAJÁR ÖNKORMÁNYZAT CÍMÉRE (8164 Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. vagy e-mailben a bfkpolghiv@vnet.hu) ÍRÁSBAN TEHETIK MEG.

                  

Partnerségi tájékoztató Balatonfőkajár BB kerékpárút+TF5 szervízút.pdf

Bfokajar_TREm_BB+TF5_TSZTm_1melleklet.pdf

Bfokajar_TREm_BB+TF5_TSZTm_2melleklet.pdf

Bfokajar_TREm_BB+TF5_TSZTm_3melleklet.pdf

Balatonfőkajár_TREm_BB+TF5_HESZ_1melleklet.pdf

Balatonfőkajár_TREm_BB+TF5_HESZ_2melleklet.pdf

Balatonfőkajár_TREm_BB+TF5_HESZ_3melleklet.pdf

Balatonfőkajár_TREm_BB+TF5_HESZ_4melleklet.pdf

Balatonfőkajár_TREm_BB+TF5_HESZ_5melleklet.pdf

 

 

 

 

......................................................................................................................

FIGYELEM!

MENETREND MÓDOSÍTÁS!

Ezúton tájékoztatom, hogy az ÉNYKK szolgáltatási területén 2019. december 15-től menetrend módosításokat vezet be.

A menetrend-módosítások utastájékoztató hirdetménye elérhető az alábbi hivatkozási címen:

https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hirek/hir/34625

 

........................................................................................................

H I R D E T M É N Y

Balatonfőkajár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. november hó 26-án – kedd – 17. órakor 

nyílt képviselő-testületi ülést tart

Az ülés helye:         Önkormányzati Hivatal, nagyterem

Napirend:

 1. Az önkormányzat gazdálkodásról szóló III. negyedévi beszámoló

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 1. Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásról szóló költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 1. Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 1. Szociális tűzifa támogatás helyi szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 1. Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonfőkajári székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 1. Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 1. Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság megválasztása

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 1. 2020. évi belső ellenőrzési terv

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 1. Egészségügyi intézmények vezetőinek beszámolója

Előadó Forró Zsolt polgármester

 1. Balatonfőkajári Református Iskola beszámolója

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 1. Balatonfőkajári Mesevilág Óvoda és Mini Bölcsőde beszámolója

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 1. Karácsonyi ajándékcsomag

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 1. Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
 • 13.1.DBRHÖT Társulásba, Társulási Tanácsba és Felügyelő Bizottságba delegálás előkészítése

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 1. Lakóhely környezeti értékelés

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 1. Balatonfőkajár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. I. fél évi munkaterve

Előadó: Forró Zsolt polgármester

Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok. 

..................................................................................................................

Balatonfőkajár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. október hó 22-én – kedd – 18.00 órakor

ÜNNEPÉLYES ALAKULÓ ÜLÉST

tart, melyre ezúton tisztelettel meghívóm.

Az ülés helye:      Közösségi Ház, Balatonfőkajár Petőfi S. u. 45.

Napirend:             

 1. Tolner Tibor, a Helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatást tart a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választás végleges eredményéről
 2. A megválasztott polgármester és képviselő-testület tagjainak eskületétele, megbízólevelek átadása
 3. Alpolgármester megválasztása
 4. Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása

Balatonfőkajár, 2019. október hó 15.

                                                                                              Forró Zsolt

                                                                                          polgármester

 

...................................................................................................................

BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. OKTÓBER 22-én (kedd)

LOMTALANÍTÁST SZERVEZ A TELEPÜLÉSEN

Saját környezetünk tisztaságának megóvása érdekében kérjük, hogy a "lomhulladékot" az ingatlan előtti közterületre helyezzék ki a lomtalanítást megelőző napon.

Kihelyezhető hulladék:

 1. Nagyobb méretű berendezési tárgyak: bútorzat, ágybetét
 2. Háztartási berendezések és tárgyak, veszélyes hulladékot nem tartalmazó elektromos tárgyak, ruhanemű

 

Nem kihelyezhető hulladék:

 1. Építési törmelék: beton, vakolat, tégla, linóleum, parketta, zsaluanyag, hungarocell, szigetelőanyag, ablakkeret, ajtókeret stb.
 2. Veszélyes hulladék: pala, akkumulátor, elem, festék, vegyszeres flakon (üresen sem), veszélyes anyaggal szennyezett csomagoló-, felitató anyag, sav, lúg stb.
 3. Elektronikai hulladék: tv (amely tartalmaz képcsövet), hűtőszekrény, (amely tartalmazza a kompresszort), mikrohullámú sütő (amely tartalmazza a motort) stb.
 4. Szelektív hulladék: papír, műanyag, fém, üveg, tetrapack hulladék
 5. Zöld hulladék, bomló biológiai hulladék
 6. Települési szilárd hulladékot
 7. Egyéb hulladék: gumi hulladék

 

Ezúton hívjuk fel a lakosság figyelmét, hogy aki a közterületre „nem kihelyezhető hulladékot” helyez ki, megszegi a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló 8/2016.(VI.21.) önkormányzati rendeletet, mely közigazgatási bírság kiszabását vonja maga után.

A lomtalanítási hulladékot a lakóingatlanok előtt úgy kell elhelyezni, hogy a begyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen, a gyalogos és gépjármű forgalmat ne akadályozza.


Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és betartását!

Köszönjük együttműködését!

..................................................................................................................

Tisztelt szülők, tanulók, hallgatók!

Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2019. július hó 30-ai ülésén döntött a 2019. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról.

Iskolakezdési támogatásban részesíthető az a tanuló, aki:

 1. a Balatonfőkajári Református Általános Iskolába vagy gimnáziumi, szakiskolai, szakközépiskolai, szakmunkásképző nevelési-oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal  rendelkezik, vagy nappali rendszerű képzésben felsőfokú szakképzésben részesül, illetve felsőfokú oktatási intézményben első diplomáját szerzi meg és oda 2019/2020. tanévre beiratkozott, és
 2. bejelentett lakóhellyel rendelkezik Balatonfőkajár Község Önkormányzat közigazgatási területén, és
 3. legalább egyik szülője vagy közeli hozzátartozója  illetve más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él.

Az iskolakezdési támogatás mértéke egységesen 10 000 forint/fő

 

A tankönyvtámogatás kifizetésének feltétele

 • általános tanulók esetében iskolakezdési támogatási kérelem benyújtása
 • középiskolai és felsőfokú intézményben tanuló hallgatók esetében a hallgatói jogviszony igazolás fennállását igazoló iskolalátogatási igazolás és az iskolakezdési támogatási kérelem benyújtása

A kérelem nyomtatvány a Balatonfőkajár Közös Önkormányzati Hivatalban igényelhető, melynek benyújtási határideje: 2019. szeptember hó 30.

   A támogatás összege 2019. szeptember hó 9. napjától minden héten hétfői és szerdai napokon  

   10.00   -  12.00 valamint  12.30   -  15.30  között kerül kifizetésre.

 

 

...........................................................................................

M E G H Í V Ó

Balatonfőkajár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. június hó. 25-én – kedd– 17.00 órakor 

rendkívüli képviselő-testületi ülést tart

Az ülés helye:         Önkormányzati Hivatal, nagyterem

Napirend:

 1. 2019. évi lakossági ívóvíz-és csatorna támogatás pályázata

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 1. Balatonfőkajár településképi rendeletének megoldása

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 1. Veszprém Megyei Kormányhivatal – törvényességi javaslat

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 1. Tájékoztató a 2018. évi gyámhatósági beszámolóval kapcsolatban

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 

........................................................................................................................

FELHÍVÁS

PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉS KÖZZÉTÉTELE

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglalt követelmény és Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (VII.27.) önkormányzati rendeletében foglalt partnerségi egyeztetésről szóló szabályzat (a továbbiakban: PR.) alapján tájékoztatom, hogy törvényességi felhívás miatt a településkép védelméről szóló 1/2018. (I.8.) önkormányzati rendelet módosításra kerül.

 

A rendelet módosítás az Önkormányzat honlapján, a Hirdetmények pont alatt elérhető. A rendelet módosításához a fent említett kormányrendelet előírásai alapján lakossági fórumot tartunk, melynek ideje:  2019. 06.11. kedd 14.00.

 

Véleményeket 2019 június 19-ig lehet megtenni levélben személyes érkeztetéssel az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére (8164 Balatonfőkajár Kossuth L. utca 8. vagy e-mailen bfkpolghiv@vnet.hu címre kérjük megküldeni.

...............................................................................................................

Bfk__jovahagyott_TRE.pdf

 

Kivonatok.pdf

2018/2019.(V.20.) önkormányzati határozat;

29/2019.(V.20.)önkormányzati határozat

 

.............................................................................................................

  Balatonfokajar. Száálítás 2018.pdfKéptalálat a következőre: „hulladék”

..................................................................................................................

FELHÍVÁS

 

 

PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉS KÖZZÉTÉTELE

 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) foglalt követelmény és Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (VII.27.) önkormányzati rendeletében foglalt partnerségi egyeztetésről szóló szabályzat (a továbbiakban: PR.) alapján tájékoztatom, hogy a Képviselő-testület a Településrendezési eszközök módosítását tervezi. A módosítás a külterületi 094/61-62 hrsz-ú területre vonatkozik, mely Különleges beépítésre szánt terület - sportszálloda területfelhasználási egységbe kerül besorolásra.

A településrendezési eszközök egyeztetése a Tr. szerinti ún. tárgyalásos eljárással történik.

A fent jelzett eljárással párhuzamosan a partnerségi egyeztetést  jelen felhívással kezdeményezem.

A partnerségi tervdokumentáció az Önkormányzat honlapján, a Hirdetmények pont alatt teljes terjedelmében elérhető.

 • A Partnerségi egyeztetés 2019. március 27 - én indul.
 • Lakossági fórum időpontja: 2019. április 3. szerda 14 óra.  
 • Lakossági fórum helye:  a Polgármesteri Hivatal. 8164 Balatonfőkajár Kossuth L. utca 8.
 • A Partnerségi vélemények beküldésének határideje 2019. április 12.  16.00 óra.
 • A "Partnerségi vélemény" tárgyú véleményeket levélben személyes érkeztetéssel az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére (8164 Balatonfőkajár Kossuth L. utca 8.. vagy e-mailen bfkpolghiv@vnet.hu címre kérjük megküldeni.

Kérem a tisztelt érintett Partnereket, hogy a Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban a mellékelt dokumentum figyelembevételével, tegyék meg véleményüket, javaslataikat a PR. ben meghatározott követelmények szerint.

Partnerségi dokumentáció.pdf

...........................................................................................................

H I R D E T M É N Y

Balatonfőkajár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. február hó. 28-án – csütörtök– 17.00 órakor 

nyílt képviselő-testületi ülést tart

Az ülés helye:         Önkormányzati Hivatal, nagyterem

Napirend:

 1. Közmeghallgatás

A közmeghallgatás folytatásaként tartja  a képviselő-testületet soron következő ülését, melynek napirendje a következő:

Napirend:

 1. Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
 2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása
 3. Balatonfőkajár Község Önkormányzat Ösztöndíj pályázata
 4. Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja 2019.
 5. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

 

...................................................................................................................

Értesítjük, hogy településünk lakosai számára

 

 

TÜDŐSZŰRŐ

 

vizsgálatot tartunk.

A szűrés helye és ideje:

POLGÁRMESTERI HIVATAL

ELŐTTI PARKOLÓ

2019. FEBRUÁR 5.-6.

délelőtt 8.40-12.00,

délután 12.30-18.10

 

Kérjük, hozza magával TAJ-kártyáját, személyi igazolványát, lakcímkártyáját!

A vizsgálat lehetőséget ad a TBC mellett egyéb mellkasi betegségek időben történő felismerésére.

Javasolt minden 40 év feletti lakos számára.

Panasz nélkül is lehet beteg!

..................................................................................................................

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A
HÁZIORVOSI BETEG ELLÁTÁS

2019. FEBRUÁR 1-TŐL HATÁROZATLAN IDEIG
A BALATONFŐKAJÁR, KOSSUTH L. U. 8.  SZÁM ALATT TALÁLHATÓ VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÉPÜLETÉBEN TÖRTÉNIK.

RENDELÉSI IDŐ:
HÉTFŐ – SZERDA – PÉNTEK: 1340 – 15 00

KEDD – CSÜTÖRTÖK: 800 – 930 ÓRA KÖZÖTT.

KÉRJÜK, HOGY RENDELÉSI IDŐBEN GÉPJÁRMŰVEIKKEL A FOGORVOSI RENDELŐ ELŐTTI PARKOLÓBAN SZÍVESKEDJENEK PARKOLNI.

......................................................................................................................

BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. OKTÓBER 16-án

LOMTALANÍTÁST SZERVEZ A TELEPÜLÉSEN

Saját környezetünk tisztaságának megóvása érdekében kérjük, hogy a "lomhulladékot" az ingatlan előtti közterületre helyezzék ki a lomtalanítást megelőző napon.

Kihelyezhető hulladék:

 1. Nagyobb méretű berendezési tárgyak: bútorzat, ágybetét
 2. Háztartási berendezések és tárgyak, veszélyes hulladékot nem tartalmazó elektromos tárgyak, ruhanemű

Nem kihelyezhető hulladék:

 1. Építési törmelék: beton, vakolat, tégla, linóleum, parketta, zsaluanyag, hungarocell, szigetelőanyag, ablakkeret, ajtókeret stb.
 2. Veszélyes hulladék: pala, akkumulátor, elem, festék, vegyszeres flakon (üresen sem), veszélyes anyaggal szennyezett csomagoló-, felitató anyag, sav, lúg stb.
 3. Elektronikai hulladék: tv (amely tartalmaz képcsövet), hűtőszekrény, (amely tartalmazza a kompresszort), mikrohullámú sütő (amely tartalmazza a motort) stb.
 4. Szelektív hulladék: papír, műanyag, fém, üveg, tetrapack hulladék
 5. Zöld hulladék, bomló biológiai hulladék
 6. Települési szilárd hulladékot
 7. Egyéb hulladék: gumi hulladék

Ezúton hívjuk fel a lakosság figyelmét, hogy aki a közterületre „nem kihelyezhető hulladékot” helyez ki, megszegi a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló 8/2016.(VI.21.) önkormányzati rendeletet, mely közigazgatási bírság kiszabását vonja maga után.

A lomtalanítási hulladékot a lakóingatlanok előtt úgy kell elhelyezni, hogy a begyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen, a gyalogos és gépjármű forgalmat ne akadályozza.
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és betartását!

Köszönjük együttműködését!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt szülők, tanulók, hallgatók!

Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2018. augusztus 23-ai ülésén döntött a 2018. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról.

Iskolakezdési támogatásban részesíthető az a tanuló, aki:

 1. a Balatonfőkajári Református Általános Iskolába vagy gimnáziumi, szakiskolai, szakközépiskolai, szakmunkásképző nevelési-oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal  rendelkezik, vagy nappali rendszerű képzésben felsőfokú szakképzésben részesül, illetve felsőfokú oktatási intézményben első diplomáját szerzi meg és oda 2018/2019 tanévre beiratkozott, és
 2. bejelentett lakóhellyel rendelkezik Balatonfőkajár Község Önkormányzat közigazgatási területén, és
 3. legalább egyik szülője vagy közeli hozzátartozója  illetve más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él.

Az iskolakezdési támogatás mértéke egységesen 10 000 forint/fő

 

A tankönyvtámogatás kifizetésének feltétele

 • általános tanulók esetében iskolakezdési támogatási kérelem benyújtása
 • középiskolai és felsőfokú intézményben tanuló hallgatók esetében a hallgatói jogviszony igazolás fennállását igazoló iskolalátogatási igazolás és az iskolakezdési támogatási kérelem benyújtása

A kérelem nyomtatvány a Balatonfőkajár Közös Önkormányzati Hivatalban igényelhető, melynek benyújtási határideje: 2018. szeptember hó 30.

A támogatás összege 2018. szeptember 6. napjától  minden héten hétfői és szerdai napokon

10.00-15.00 óra között kerül kifizetésre.

Református Temető Szabályzata

Balatonfőkajári Református temető Szabályzata.pdf

Temetői rendelet KIVONAT 2017.doc

 

Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2013.(X.16.) önkormányzati rendelete

a köztemető fenntartásáról, rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól

Temető rendelet.

 

Tájékoztató!

A sírhely feletti rendelkezési jog

A sírhelytulajdonos addig rendelkezik a sírhellyel, amíg – a törvényben meghatározott feltételek mellett – megváltotta a sírhelyet. A megváltási idő lejártát követően – szintén törvénnyel szabályozott módon – a sírhellyel és a rá épített sírjellel (sírkő, kopjafa, stb.) kapcsolatos rendelkezési joga megszűnik.

A nyugvási időt, s így a sírral való rendelkezési jogot meg kell váltani. A sírhelytulajdonos tudta és jóváhagyása nélkül a sírba sem temetni, sem arra sírjelet építeni nem lehet! A sírhelytulajdon öröklésére az általános örökösödési jogszabályok az irányadók.
Kérjük, vegye figyelembe hogy temetés esetén a sírhely kötelezően megváltandó nyugvási ideje 25 év, amit a beletemetés napjától számítunk.

Az kripta megváltási ideje 60 év. A kriptákat nem kell minden temetés alkalmával újraváltani csak a megváltási idő lejárta után.

Amennyiben már megváltott sírba történik temetés, úgy a sírhely nyugvási idejét a fentiek figyelembe vételével meg kell hosszabbítani. Ha a sírhely már megváltott nyugvási ideje hosszabb, mint a kötelezően megváltandó nyugvási idő, sírhelyváltási díjat nem kell fizetni!

A sírok alapterületük szerint lehetnek egy vagy többszemélyes sírok, attól függően, hogy hány koporsót kívánnak a későbbiekben egymás mellé helyezni. A megváltási díj a többszemélyes sírok esetében arányosan nő. A megváltáskor, vagy nyugvási idő meghosszabbításkor a többszemélyes sírt egy egységként kezeljük, tehát a teljes sírt kell megváltani, függetlenül attól, hogy melyik részébe történik temetés. A többszemélyes sírokról később nem választható le rész, kivéve, ha a sírhely nyugvási ideje lejárt, s biztosítható a leválasztott rész önálló sírként való értékesítése.

Lehetőség van előre megváltani sírhelyeket. A kettős sírhely váltásakor mindkét sírhelyet meg kell váltani.

A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet.

A köztemetőben levő sírhelyek méretei:

a) egyszemélyes felnőtt sírhely: 1,90-2,10 m hosszú, 0,95-1,10 m széles, 2,00 m mély;

b) kétszemélyes felnőtt sírhely: 1,90-2,10 m hosszú, 1,90-2,10 m széles, 2,00 m mély;

c) gyermeksírhely: 1,30-1,50 m hosszú, 0,65-0,80 m széles, 2,00 m mély;

d) az építhető sírbolthely: 2,70 m hosszú(kétszemélyes sírhely), 2,60 m széles, 2,30 mmély. További személyek temetése esetén a szélesség 0,60 m-rel, a mélység 0,30 m-rel nő.

e) koporsós rátemetés (mélyített sírhely) esetén a felülre kerülő koporsó aljának legalább 1,60m mélyre kell kerülnie a felszíntől.

Temetés

A temetést, urnaelhelyezést mindig be kell jelenteni a temető fenntartójának. A temető tulajdonosának törvényben előírt kötelessége a temetési, sírhely-nyilvántartási napló vezetése.

Koporsós temetés esetén, ha a 25 év porladási idő az előző temetéstől még nem járt le, a területileg illetékes Járási Népegészségügyi Intézet engedélyét is kérni kell a temetéshez (sírnyitáshoz). Nem kell sírnyitási engedélyt kérni, ha urnás temetés történik a sírba.

Sírjel építés

A temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthető. A sírjel: fejfa, kopjafa, oszlopon nyugvó fém tábla, sírkő (fektetett vagy álló), keretes síremlék, fedett síremlék, kripta.

Egyedi formájú, egyedi anyagú sírjel létesítésére építési engedély-kérelmet kell benyújtani, mellékelve a vázrajzot és az anyag jellemzését.

A sírjel, vagy az azon szereplő felirat, ábra, meg kell, hogy feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak, nem lehet a közízlést, emlékezést sértő.

A sírjelért az építtetőnek és a sírhelytulajdonosnak felelősséget kell vállalnia.

Éppen ezért a temetőben kizárólag szakvizsgával rendelkező, bejegyzett vállalkozó építhet sírjelet. Az engedély nélkül, vagy nem szakszerűen épített (balesetveszélyes, vagy mások sírját károsító) sírjelet a temető üzemeltetője jogosult elbontatni a sírhelytulajdonos költségére!

Amennyiben a sírjel a sírhely tulajdonosának, vagy építőjének felróható mulasztás miatt balesetet okoz, a büntetőjogi felelősséget az üzemeltető a sírhelytulajdonosra vagy az építtetőre terheli.

Ülőhely, pad, egyéb, nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése csak a temetőtulajdonos hozzájárulásával lehetséges.

A sírjel műszaki állapotának nagymértékű megromlása esetén a helyreállítás a rendelkezni jogosult kötelezettsége. Ezen kötelesség elmulasztásakor a fenntartó jelzése alapján a jegyző a kötelezettet felszólíthatja, majd veszélyelhárítás végett elrendelheti a síremlék, sírbolt eltávolítását, illetve a sírboltba a további temetkezést megtilthatja.

A temetőben végzendő építési munka időpontját be kell jelenteni a fenntartónak. Amennyiben a temetőben végzett építési munka búcsúztatást, szertartást zavarna, az építéstől való tartózkodásra hívhatja fel a bejelentőt.

A sírhely (temetkezési hely) gondozása

Mivel a sírhely közösségi helyen található, a sírhelytulajdonos köteles a többi sírhelytulajdonos érdekében is a sírhelyet jó karban tartani. A tartósan (legalább egy teljes szezonban) elhanyagolt, karban nem tartott sírok tulajdonosait a fenntartó felszólíthatja a sírhely rendbetételére, vagy kötelezheti rendbetételi díj fizetésére.

A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét megzavaró, illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására a fenntartó jogosult.

Tilos a temetési helyen, mellette, vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerszámok és egyéb eszközök tárolása. Az ilyen tárgyakért és az általuk esetleg okozott károkért a temető tulajdonosa és üzemeltetője felelősséget nem vállal.

A sírokra olyan növények telepíthetők, amelyek nem terjed túl a temetési hely területén.

A temetési helyek gondozása során a következő körültekintő gondossággal kell eljárni:

Tevékenysége ne sértse mások kegyeleti érzéseit.

Mások sírgondozási munkáját ne akadályozza.

A sírgondozás az utakon való közlekedést ne akadályozza.

Búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást.

A keletkező hulladékot a kijelölt gyűjtőedényekben kell elhelyezni.

Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.

Kérjük, legyen úgy tekintettel mások kegyeleti érzéseire, ahogy szeretné, hogy önre is tekintettel legyenek!

 

.......................................................................................................................

Balatonfőkajár - Hulladékszállítási naptár 2018.pdf