Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

HIRDETMÉNY

 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy a folyamatban lévő Településrendezési eszközök felülvizsgálatának illetve az új Településfejlesztési Koncepciónak a véleményezési és partnerségi egyeztetése lezajlott.

 

A partnerségi egyeztetés Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2017 (VII.27.) számú rendelete szerint zajlik.

 

A beérkezett államigazgatási és partneri véleményeket a tervezők és a főépítész bevonásával az önkormányzat megválaszolta, az észrevételeknek megfelelően a terv kismértékben módosításra kerül.

 

A véleményezési eljárás részeként közzétesszük a Véleményezési eljárásra érkezett véleményekre érkezett válaszokat és az azok alapján történt jelentősebb módosításokat.

 

A fentiek alapján észrevételeiket a közzétett dokumentumokkal kapcsolatban emailben a bfkpolghiv@vnet.hu címre tehetnek a közzétételtől számított 15 napon belül.(2021. május 20-ig.)

 

Válaszok módosítások.pdf

 

.................................................................................................................................

Budapest-Balaton kerékpáros útvonal - Polgárdi-710. sz. főút közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése, megvalósítása és opcionálisan közműkiváltások elvégzése

projekt kivitelezéséről szóló lakossági tájékoztatója

Lakossági tájékoztatás NIF_2021.05.03.pdf

 

.................................................................................................................................................................................

 

Balatonfőkajár szennyvíztisztító és komposztáló telep előzetes környezet vizsgálati dokumentációja

https://www.kormanyhivatal.hu/download/e/c4/12000/Tov%C3%A1bb%20a%20hirdetm%C3%A9nyek%20megjelen%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9hez.pdf#!DocumentBrowse

............................................................................................................................................................................

HIRDETMÉNY

 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja ad lehetőséget a települési önkormányzat képviselő-testületének a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

A fenti törvényi rendelkezés alapján 2021. január hó 1. napját követően Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló 8/2016. (VI.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 12. §-a hatályát veszti.

 

A Rendelet módosítást követően Balatonfőkajár közigazgatási

területén  tilos az avar és kerti

hulladék szabadtéri égetése.

 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a

továbbiakban: OTSZ) 225. §- a értelmében:

„Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló,

növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő

zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”

Az OTSZ. 226. §-ában megfogalmazott irányított égetés nem keverendő össze az avar és kerti hulladékok égetésével. Az irányított égetés jellemzően tarlóégetést jelent, melynek tényét legalább 5 nappal korábban a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz írásban be kell jelenteni, illetve további feltételekhez kötött az ez irányú tevékenység végzése.

A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és baleset biztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 10.000,- forinttól 3.000.000,- forint összegű tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

............................................................................................................................................................

 

Óvodai-Bölcsődei Beíratás

2021 / 2022 nevelési év, Balatonfőkajári Mesevilág Óvoda és Mini Bölcsőde

A beíratás  időpontjai :

2021. április 22./ csütörtök /: 8.00 – 15.00

2021. április 23. / péntek/: 8.00 - 15.00

A beíratás helye:

8164. Balatonfőkajár. Béke u. 1. Mesevilág Óvoda és Mini Bölcsőde

Szükséges dokumentumok:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • A gyermek TAJ kártyája
  • A gyermek lakcímkártyája
  • A Szülő / törvényes képviselő lakcímkártyája

A beíratás a szokásos módon /személyes megjelenéssel/ történik.

Előzetes információ kérése az Intézmény vezetőjénél: Balatonfőkajár. Béke u. 1. Mesevilág Óvoda és Mini Bölcsőde

Telefon: 06/30/560-9892

Email cím: fokajarovoda@gmai.com

Balatonfőkajár. 2021. március 22.

Tisztelettel: Németh Noémi

Intézményvezető

 

 

......................................................................................................................................................

 

HIRDETMÉNY!
 

Tájékoztatásul a tisztelt lakosságot, hogy Balatonfőkajár településen

2021. március 18-án  

8:00 - 16:00 között

a DRV Zrt. munkatársai karbantartási ( ivóvíz csőkiváltás miatt)  munkálatokat végeznek ez miatt  vízhiány, zavarosodás várható.

A vízhiány időtartama alatt tartályautós ivóvízellátást biztosít a DRV Zrt.

..................................................................................................................................................................................

HIRDETMÉNY

                

M8 gyorsforgalmi út M7 autópálya - Dunaújváros (M6) közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati eljárása (PE/KTFO/906/2021.)

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-orszagos-kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly-jogi-es-hatosagi-osztaly-hirdetmenye-pe-ktfo-906-2021

 

HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy elkészült a Településrendezési eszközök felülvizsgálatának illetve az új Településfejlesztési Koncepció véleményezési anyaga, melyek  a  314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglalt követelmények alapján készül.

A felülvizsgálatra jogszabály kötelezi az önkormányzatot, 2021 december 31-ig kell a magasabb szintű törvényeknek megfelelően hatályba léptetni az új Településfejlesztési Koncepciót, Településszerkezeti tervet és a Helyi Építési Szabályzatot.

A partnerségi egyeztetés Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2017 (VII.27.) számú rendelete szerint zajlik.

A honlapra a véleményezési anyag terjedelme miatt csak a jóváhagyásra kerülő tervdokumentációk (Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) kerülnek fel.

Amennyiben igény merül fel a többi munkarész megtekintésére, írásban kérhető az önkormányzattól annak megküldése.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a felülvizsgálattal kapcsolatban lakossági fórum összehívására nem kerülhet sor, azt a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési , településrendezési és településképi-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Kormányrendelet 2.§ (2) pontja alapján csak elektronikusan lehet lefolytatni. Kérdés esetén a tervező a dokumentációban feltüntetett elérhetőségeken rendelkezésre áll.

A fentiek alapján várjuk észrevételeiket "partnerségi vélemény" tárgyú levélben a 8164 Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. postacímre, illetve emailben a bfkpolghiv@vnet.hu címre.

A Partnerségi vélemények beküldésének határideje 2021. február 28.

Szabalyozasi_tervek.pdf

Szerkezeti-terv-HeSZ_dokumentacio.pdf

Telepulesfejlesztesi_Koncepcio.pdf

Telepulesszerkezeti_terv. 2021.pdf

 

FELHÍVÁS

Református Temető Szabályzata

Balatonfőkajári Református temető Szabályzata.pdf

 

 

Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2013.(X.16.) önkormányzati rendelete

a köztemető fenntartásáról, rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól

Temető rendelet.

 

Tájékoztató!

A sírhely feletti rendelkezési jog

A sírhelytulajdonos addig rendelkezik a sírhellyel, amíg – a törvényben meghatározott feltételek mellett – megváltotta a sírhelyet. A megváltási idő lejártát követően – szintén törvénnyel szabályozott módon – a sírhellyel és a rá épített sírjellel (sírkő, kopjafa, stb.) kapcsolatos rendelkezési joga megszűnik.

A nyugvási időt, s így a sírral való rendelkezési jogot meg kell váltani. A sírhelytulajdonos tudta és jóváhagyása nélkül a sírba sem temetni, sem arra sírjelet építeni nem lehet! A sírhelytulajdon öröklésére az általános örökösödési jogszabályok az irányadók.
Kérjük, vegye figyelembe hogy temetés esetén a sírhely kötelezően megváltandó nyugvási ideje 25 év, amit a beletemetés napjától számítunk.

Az kripta megváltási ideje 60 év. A kriptákat nem kell minden temetés alkalmával újraváltani csak a megváltási idő lejárta után.

Amennyiben már megváltott sírba történik temetés, úgy a sírhely nyugvási idejét a fentiek figyelembe vételével meg kell hosszabbítani. Ha a sírhely már megváltott nyugvási ideje hosszabb, mint a kötelezően megváltandó nyugvási idő, sírhelyváltási díjat nem kell fizetni!

A sírok alapterületük szerint lehetnek egy vagy többszemélyes sírok, attól függően, hogy hány koporsót kívánnak a későbbiekben egymás mellé helyezni. A megváltási díj a többszemélyes sírok esetében arányosan nő. A megváltáskor, vagy nyugvási idő meghosszabbításkor a többszemélyes sírt egy egységként kezeljük, tehát a teljes sírt kell megváltani, függetlenül attól, hogy melyik részébe történik temetés. A többszemélyes sírokról később nem választható le rész, kivéve, ha a sírhely nyugvási ideje lejárt, s biztosítható a leválasztott rész önálló sírként való értékesítése.

Lehetőség van előre megváltani sírhelyeket. A kettős sírhely váltásakor mindkét sírhelyet meg kell váltani.

A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet.

A köztemetőben levő sírhelyek méretei:

a) egyszemélyes felnőtt sírhely: 1,90-2,10 m hosszú, 0,95-1,10 m széles, 2,00 m mély;

b) kétszemélyes felnőtt sírhely: 1,90-2,10 m hosszú, 1,90-2,10 m széles, 2,00 m mély;

c) gyermeksírhely: 1,30-1,50 m hosszú, 0,65-0,80 m széles, 2,00 m mély;

d) az építhető sírbolthely: 2,70 m hosszú(kétszemélyes sírhely), 2,60 m széles, 2,30 mmély. További személyek temetése esetén a szélesség 0,60 m-rel, a mélység 0,30 m-rel nő.

e) koporsós rátemetés (mélyített sírhely) esetén a felülre kerülő koporsó aljának legalább 1,60m mélyre kell kerülnie a felszíntől.

Temetés

A temetést, urnaelhelyezést mindig be kell jelenteni a temető fenntartójának. A temető tulajdonosának törvényben előírt kötelessége a temetési, sírhely-nyilvántartási napló vezetése.

Koporsós temetés esetén, ha a 25 év porladási idő az előző temetéstől még nem járt le, a területileg illetékes Járási Népegészségügyi Intézet engedélyét is kérni kell a temetéshez (sírnyitáshoz). Nem kell sírnyitási engedélyt kérni, ha urnás temetés történik a sírba.

Sírjel építés

A temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthető. A sírjel: fejfa, kopjafa, oszlopon nyugvó fém tábla, sírkő (fektetett vagy álló), keretes síremlék, fedett síremlék, kripta.

Egyedi formájú, egyedi anyagú sírjel létesítésére építési engedély-kérelmet kell benyújtani, mellékelve a vázrajzot és az anyag jellemzését.

A sírjel, vagy az azon szereplő felirat, ábra, meg kell, hogy feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak, nem lehet a közízlést, emlékezést sértő.

A sírjelért az építtetőnek és a sírhelytulajdonosnak felelősséget kell vállalnia.

Éppen ezért a temetőben kizárólag szakvizsgával rendelkező, bejegyzett vállalkozó építhet sírjelet. Az engedély nélkül, vagy nem szakszerűen épített (balesetveszélyes, vagy mások sírját károsító) sírjelet a temető üzemeltetője jogosult elbontatni a sírhelytulajdonos költségére!

Amennyiben a sírjel a sírhely tulajdonosának, vagy építőjének felróható mulasztás miatt balesetet okoz, a büntetőjogi felelősséget az üzemeltető a sírhelytulajdonosra vagy az építtetőre terheli.

Ülőhely, pad, egyéb, nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése csak a temetőtulajdonos hozzájárulásával lehetséges.

A sírjel műszaki állapotának nagymértékű megromlása esetén a helyreállítás a rendelkezni jogosult kötelezettsége. Ezen kötelesség elmulasztásakor a fenntartó jelzése alapján a jegyző a kötelezettet felszólíthatja, majd veszélyelhárítás végett elrendelheti a síremlék, sírbolt eltávolítását, illetve a sírboltba a további temetkezést megtilthatja.

A temetőben végzendő építési munka időpontját be kell jelenteni a fenntartónak. Amennyiben a temetőben végzett építési munka búcsúztatást, szertartást zavarna, az építéstől való tartózkodásra hívhatja fel a bejelentőt.

A sírhely (temetkezési hely) gondozása

Mivel a sírhely közösségi helyen található, a sírhelytulajdonos köteles a többi sírhelytulajdonos érdekében is a sírhelyet jó karban tartani. A tartósan (legalább egy teljes szezonban) elhanyagolt, karban nem tartott sírok tulajdonosait a fenntartó felszólíthatja a sírhely rendbetételére, vagy kötelezheti rendbetételi díj fizetésére.

A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét megzavaró, illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására a fenntartó jogosult.

Tilos a temetési helyen, mellette, vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerszámok és egyéb eszközök tárolása. Az ilyen tárgyakért és az általuk esetleg okozott károkért a temető tulajdonosa és üzemeltetője felelősséget nem vállal.

A sírokra olyan növények telepíthetők, amelyek nem terjed túl a temetési hely területén.

A temetési helyek gondozása során a következő körültekintő gondossággal kell eljárni:

Tevékenysége ne sértse mások kegyeleti érzéseit.

Mások sírgondozási munkáját ne akadályozza.

A sírgondozás az utakon való közlekedést ne akadályozza.

Búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást.

A keletkező hulladékot a kijelölt gyűjtőedényekben kell elhelyezni.

Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.

Kérjük, legyen úgy tekintettel mások kegyeleti érzéseire, ahogy szeretné, hogy önre is tekintettel legyenek!