Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Balatonfőkajár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. október hó 22-én – kedd – 18.00 órakor

ÜNNEPÉLYES ALAKULÓ ÜLÉST

tart, melyre ezúton tisztelettel meghívóm.

Az ülés helye:      Közösségi Ház, Balatonfőkajár Petőfi S. u. 45.

Napirend:             

 1. Tolner Tibor, a Helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatást tart a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választás végleges eredményéről
 2. A megválasztott polgármester és képviselő-testület tagjainak eskületétele, megbízólevelek átadása
 3. Alpolgármester megválasztása
 4. Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása

Balatonfőkajár, 2019. október hó 15.

                                                                                              Forró Zsolt

                                                                                          polgármester

 

...................................................................................................................

BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. OKTÓBER 22-én (kedd)

LOMTALANÍTÁST SZERVEZ A TELEPÜLÉSEN

Saját környezetünk tisztaságának megóvása érdekében kérjük, hogy a "lomhulladékot" az ingatlan előtti közterületre helyezzék ki a lomtalanítást megelőző napon.

Kihelyezhető hulladék:

 1. Nagyobb méretű berendezési tárgyak: bútorzat, ágybetét
 2. Háztartási berendezések és tárgyak, veszélyes hulladékot nem tartalmazó elektromos tárgyak, ruhanemű

 

Nem kihelyezhető hulladék:

 1. Építési törmelék: beton, vakolat, tégla, linóleum, parketta, zsaluanyag, hungarocell, szigetelőanyag, ablakkeret, ajtókeret stb.
 2. Veszélyes hulladék: pala, akkumulátor, elem, festék, vegyszeres flakon (üresen sem), veszélyes anyaggal szennyezett csomagoló-, felitató anyag, sav, lúg stb.
 3. Elektronikai hulladék: tv (amely tartalmaz képcsövet), hűtőszekrény, (amely tartalmazza a kompresszort), mikrohullámú sütő (amely tartalmazza a motort) stb.
 4. Szelektív hulladék: papír, műanyag, fém, üveg, tetrapack hulladék
 5. Zöld hulladék, bomló biológiai hulladék
 6. Települési szilárd hulladékot
 7. Egyéb hulladék: gumi hulladék

 

Ezúton hívjuk fel a lakosság figyelmét, hogy aki a közterületre „nem kihelyezhető hulladékot” helyez ki, megszegi a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló 8/2016.(VI.21.) önkormányzati rendeletet, mely közigazgatási bírság kiszabását vonja maga után.

A lomtalanítási hulladékot a lakóingatlanok előtt úgy kell elhelyezni, hogy a begyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen, a gyalogos és gépjármű forgalmat ne akadályozza.


Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és betartását!

Köszönjük együttműködését!

..................................................................................................................

Tisztelt szülők, tanulók, hallgatók!

Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2019. július hó 30-ai ülésén döntött a 2019. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról.

Iskolakezdési támogatásban részesíthető az a tanuló, aki:

 1. a Balatonfőkajári Református Általános Iskolába vagy gimnáziumi, szakiskolai, szakközépiskolai, szakmunkásképző nevelési-oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal  rendelkezik, vagy nappali rendszerű képzésben felsőfokú szakképzésben részesül, illetve felsőfokú oktatási intézményben első diplomáját szerzi meg és oda 2019/2020. tanévre beiratkozott, és
 2. bejelentett lakóhellyel rendelkezik Balatonfőkajár Község Önkormányzat közigazgatási területén, és
 3. legalább egyik szülője vagy közeli hozzátartozója  illetve más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él.

Az iskolakezdési támogatás mértéke egységesen 10 000 forint/fő

 

A tankönyvtámogatás kifizetésének feltétele

 • általános tanulók esetében iskolakezdési támogatási kérelem benyújtása
 • középiskolai és felsőfokú intézményben tanuló hallgatók esetében a hallgatói jogviszony igazolás fennállását igazoló iskolalátogatási igazolás és az iskolakezdési támogatási kérelem benyújtása

A kérelem nyomtatvány a Balatonfőkajár Közös Önkormányzati Hivatalban igényelhető, melynek benyújtási határideje: 2019. szeptember hó 30.

   A támogatás összege 2019. szeptember hó 9. napjától minden héten hétfői és szerdai napokon  

   10.00   -  12.00 valamint  12.30   -  15.30  között kerül kifizetésre.

 

 

...........................................................................................

M E G H Í V Ó

Balatonfőkajár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. június hó. 25-én – kedd– 17.00 órakor 

rendkívüli képviselő-testületi ülést tart

Az ülés helye:         Önkormányzati Hivatal, nagyterem

Napirend:

 1. 2019. évi lakossági ívóvíz-és csatorna támogatás pályázata

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 1. Balatonfőkajár településképi rendeletének megoldása

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 1. Veszprém Megyei Kormányhivatal – törvényességi javaslat

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 1. Tájékoztató a 2018. évi gyámhatósági beszámolóval kapcsolatban

Előadó: Forró Zsolt polgármester

 

........................................................................................................................

FELHÍVÁS

PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉS KÖZZÉTÉTELE

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglalt követelmény és Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (VII.27.) önkormányzati rendeletében foglalt partnerségi egyeztetésről szóló szabályzat (a továbbiakban: PR.) alapján tájékoztatom, hogy törvényességi felhívás miatt a településkép védelméről szóló 1/2018. (I.8.) önkormányzati rendelet módosításra kerül.

 

A rendelet módosítás az Önkormányzat honlapján, a Hirdetmények pont alatt elérhető. A rendelet módosításához a fent említett kormányrendelet előírásai alapján lakossági fórumot tartunk, melynek ideje:  2019. 06.11. kedd 14.00.

 

Véleményeket 2019 június 19-ig lehet megtenni levélben személyes érkeztetéssel az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére (8164 Balatonfőkajár Kossuth L. utca 8. vagy e-mailen bfkpolghiv@vnet.hu címre kérjük megküldeni.

...............................................................................................................

Bfk__jovahagyott_TRE.pdf

 

Kivonatok.pdf

2018/2019.(V.20.) önkormányzati határozat;

29/2019.(V.20.)önkormányzati határozat

 

.............................................................................................................

  Balatonfokajar. Száálítás 2018.pdfKéptalálat a következőre: „hulladék”

..................................................................................................................

FELHÍVÁS

 

 

PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉS KÖZZÉTÉTELE

 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) foglalt követelmény és Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (VII.27.) önkormányzati rendeletében foglalt partnerségi egyeztetésről szóló szabályzat (a továbbiakban: PR.) alapján tájékoztatom, hogy a Képviselő-testület a Településrendezési eszközök módosítását tervezi. A módosítás a külterületi 094/61-62 hrsz-ú területre vonatkozik, mely Különleges beépítésre szánt terület - sportszálloda területfelhasználási egységbe kerül besorolásra.

A településrendezési eszközök egyeztetése a Tr. szerinti ún. tárgyalásos eljárással történik.

A fent jelzett eljárással párhuzamosan a partnerségi egyeztetést  jelen felhívással kezdeményezem.

A partnerségi tervdokumentáció az Önkormányzat honlapján, a Hirdetmények pont alatt teljes terjedelmében elérhető.

 • A Partnerségi egyeztetés 2019. március 27 - én indul.
 • Lakossági fórum időpontja: 2019. április 3. szerda 14 óra.  
 • Lakossági fórum helye:  a Polgármesteri Hivatal. 8164 Balatonfőkajár Kossuth L. utca 8.
 • A Partnerségi vélemények beküldésének határideje 2019. április 12.  16.00 óra.
 • A "Partnerségi vélemény" tárgyú véleményeket levélben személyes érkeztetéssel az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére (8164 Balatonfőkajár Kossuth L. utca 8.. vagy e-mailen bfkpolghiv@vnet.hu címre kérjük megküldeni.

Kérem a tisztelt érintett Partnereket, hogy a Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban a mellékelt dokumentum figyelembevételével, tegyék meg véleményüket, javaslataikat a PR. ben meghatározott követelmények szerint.

Partnerségi dokumentáció.pdf

...........................................................................................................

H I R D E T M É N Y

Balatonfőkajár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. február hó. 28-án – csütörtök– 17.00 órakor 

nyílt képviselő-testületi ülést tart

Az ülés helye:         Önkormányzati Hivatal, nagyterem

Napirend:

 1. Közmeghallgatás

A közmeghallgatás folytatásaként tartja  a képviselő-testületet soron következő ülését, melynek napirendje a következő:

Napirend:

 1. Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
 2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása
 3. Balatonfőkajár Község Önkormányzat Ösztöndíj pályázata
 4. Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja 2019.
 5. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

 

...................................................................................................................

Értesítjük, hogy településünk lakosai számára

 

 

TÜDŐSZŰRŐ

 

vizsgálatot tartunk.

A szűrés helye és ideje:

POLGÁRMESTERI HIVATAL

ELŐTTI PARKOLÓ

2019. FEBRUÁR 5.-6.

délelőtt 8.40-12.00,

délután 12.30-18.10

 

Kérjük, hozza magával TAJ-kártyáját, személyi igazolványát, lakcímkártyáját!

A vizsgálat lehetőséget ad a TBC mellett egyéb mellkasi betegségek időben történő felismerésére.

Javasolt minden 40 év feletti lakos számára.

Panasz nélkül is lehet beteg!

..................................................................................................................

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A
HÁZIORVOSI BETEG ELLÁTÁS

2019. FEBRUÁR 1-TŐL HATÁROZATLAN IDEIG
A BALATONFŐKAJÁR, KOSSUTH L. U. 8.  SZÁM ALATT TALÁLHATÓ VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÉPÜLETÉBEN TÖRTÉNIK.

RENDELÉSI IDŐ:
HÉTFŐ – SZERDA – PÉNTEK: 1340 – 15 00

KEDD – CSÜTÖRTÖK: 800 – 930 ÓRA KÖZÖTT.

KÉRJÜK, HOGY RENDELÉSI IDŐBEN GÉPJÁRMŰVEIKKEL A FOGORVOSI RENDELŐ ELŐTTI PARKOLÓBAN SZÍVESKEDJENEK PARKOLNI.

......................................................................................................................

BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. OKTÓBER 16-án

LOMTALANÍTÁST SZERVEZ A TELEPÜLÉSEN

Saját környezetünk tisztaságának megóvása érdekében kérjük, hogy a "lomhulladékot" az ingatlan előtti közterületre helyezzék ki a lomtalanítást megelőző napon.

Kihelyezhető hulladék:

 1. Nagyobb méretű berendezési tárgyak: bútorzat, ágybetét
 2. Háztartási berendezések és tárgyak, veszélyes hulladékot nem tartalmazó elektromos tárgyak, ruhanemű

Nem kihelyezhető hulladék:

 1. Építési törmelék: beton, vakolat, tégla, linóleum, parketta, zsaluanyag, hungarocell, szigetelőanyag, ablakkeret, ajtókeret stb.
 2. Veszélyes hulladék: pala, akkumulátor, elem, festék, vegyszeres flakon (üresen sem), veszélyes anyaggal szennyezett csomagoló-, felitató anyag, sav, lúg stb.
 3. Elektronikai hulladék: tv (amely tartalmaz képcsövet), hűtőszekrény, (amely tartalmazza a kompresszort), mikrohullámú sütő (amely tartalmazza a motort) stb.
 4. Szelektív hulladék: papír, műanyag, fém, üveg, tetrapack hulladék
 5. Zöld hulladék, bomló biológiai hulladék
 6. Települési szilárd hulladékot
 7. Egyéb hulladék: gumi hulladék

Ezúton hívjuk fel a lakosság figyelmét, hogy aki a közterületre „nem kihelyezhető hulladékot” helyez ki, megszegi a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló 8/2016.(VI.21.) önkormányzati rendeletet, mely közigazgatási bírság kiszabását vonja maga után.

A lomtalanítási hulladékot a lakóingatlanok előtt úgy kell elhelyezni, hogy a begyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen, a gyalogos és gépjármű forgalmat ne akadályozza.
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és betartását!

Köszönjük együttműködését!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt szülők, tanulók, hallgatók!

Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2018. augusztus 23-ai ülésén döntött a 2018. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról.

Iskolakezdési támogatásban részesíthető az a tanuló, aki:

 1. a Balatonfőkajári Református Általános Iskolába vagy gimnáziumi, szakiskolai, szakközépiskolai, szakmunkásképző nevelési-oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal  rendelkezik, vagy nappali rendszerű képzésben felsőfokú szakképzésben részesül, illetve felsőfokú oktatási intézményben első diplomáját szerzi meg és oda 2018/2019 tanévre beiratkozott, és
 2. bejelentett lakóhellyel rendelkezik Balatonfőkajár Község Önkormányzat közigazgatási területén, és
 3. legalább egyik szülője vagy közeli hozzátartozója  illetve más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él.

Az iskolakezdési támogatás mértéke egységesen 10 000 forint/fő

 

A tankönyvtámogatás kifizetésének feltétele

 • általános tanulók esetében iskolakezdési támogatási kérelem benyújtása
 • középiskolai és felsőfokú intézményben tanuló hallgatók esetében a hallgatói jogviszony igazolás fennállását igazoló iskolalátogatási igazolás és az iskolakezdési támogatási kérelem benyújtása

A kérelem nyomtatvány a Balatonfőkajár Közös Önkormányzati Hivatalban igényelhető, melynek benyújtási határideje: 2018. szeptember hó 30.

A támogatás összege 2018. szeptember 6. napjától  minden héten hétfői és szerdai napokon

10.00-15.00 óra között kerül kifizetésre.

Református Temető Szabályzata

Balatonfőkajári Református temető Szabályzata.pdf

Temetői rendelet KIVONAT 2017.doc

 

Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2013.(X.16.) önkormányzati rendelete

a köztemető fenntartásáról, rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól

Temető rendelet.

 

Tájékoztató!

A sírhely feletti rendelkezési jog

A sírhelytulajdonos addig rendelkezik a sírhellyel, amíg – a törvényben meghatározott feltételek mellett – megváltotta a sírhelyet. A megváltási idő lejártát követően – szintén törvénnyel szabályozott módon – a sírhellyel és a rá épített sírjellel (sírkő, kopjafa, stb.) kapcsolatos rendelkezési joga megszűnik.

A nyugvási időt, s így a sírral való rendelkezési jogot meg kell váltani. A sírhelytulajdonos tudta és jóváhagyása nélkül a sírba sem temetni, sem arra sírjelet építeni nem lehet! A sírhelytulajdon öröklésére az általános örökösödési jogszabályok az irányadók.
Kérjük, vegye figyelembe hogy temetés esetén a sírhely kötelezően megváltandó nyugvási ideje 25 év, amit a beletemetés napjától számítunk.

Az kripta megváltási ideje 60 év. A kriptákat nem kell minden temetés alkalmával újraváltani csak a megváltási idő lejárta után.

Amennyiben már megváltott sírba történik temetés, úgy a sírhely nyugvási idejét a fentiek figyelembe vételével meg kell hosszabbítani. Ha a sírhely már megváltott nyugvási ideje hosszabb, mint a kötelezően megváltandó nyugvási idő, sírhelyváltási díjat nem kell fizetni!

A sírok alapterületük szerint lehetnek egy vagy többszemélyes sírok, attól függően, hogy hány koporsót kívánnak a későbbiekben egymás mellé helyezni. A megváltási díj a többszemélyes sírok esetében arányosan nő. A megváltáskor, vagy nyugvási idő meghosszabbításkor a többszemélyes sírt egy egységként kezeljük, tehát a teljes sírt kell megváltani, függetlenül attól, hogy melyik részébe történik temetés. A többszemélyes sírokról később nem választható le rész, kivéve, ha a sírhely nyugvási ideje lejárt, s biztosítható a leválasztott rész önálló sírként való értékesítése.

Lehetőség van előre megváltani sírhelyeket. A kettős sírhely váltásakor mindkét sírhelyet meg kell váltani.

A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet.

A köztemetőben levő sírhelyek méretei:

a) egyszemélyes felnőtt sírhely: 1,90-2,10 m hosszú, 0,95-1,10 m széles, 2,00 m mély;

b) kétszemélyes felnőtt sírhely: 1,90-2,10 m hosszú, 1,90-2,10 m széles, 2,00 m mély;

c) gyermeksírhely: 1,30-1,50 m hosszú, 0,65-0,80 m széles, 2,00 m mély;

d) az építhető sírbolthely: 2,70 m hosszú(kétszemélyes sírhely), 2,60 m széles, 2,30 mmély. További személyek temetése esetén a szélesség 0,60 m-rel, a mélység 0,30 m-rel nő.

e) koporsós rátemetés (mélyített sírhely) esetén a felülre kerülő koporsó aljának legalább 1,60m mélyre kell kerülnie a felszíntől.

Temetés

A temetést, urnaelhelyezést mindig be kell jelenteni a temető fenntartójának. A temető tulajdonosának törvényben előírt kötelessége a temetési, sírhely-nyilvántartási napló vezetése.

Koporsós temetés esetén, ha a 25 év porladási idő az előző temetéstől még nem járt le, a területileg illetékes Járási Népegészségügyi Intézet engedélyét is kérni kell a temetéshez (sírnyitáshoz). Nem kell sírnyitási engedélyt kérni, ha urnás temetés történik a sírba.

Sírjel építés

A temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthető. A sírjel: fejfa, kopjafa, oszlopon nyugvó fém tábla, sírkő (fektetett vagy álló), keretes síremlék, fedett síremlék, kripta.

Egyedi formájú, egyedi anyagú sírjel létesítésére építési engedély-kérelmet kell benyújtani, mellékelve a vázrajzot és az anyag jellemzését.

A sírjel, vagy az azon szereplő felirat, ábra, meg kell, hogy feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak, nem lehet a közízlést, emlékezést sértő.

A sírjelért az építtetőnek és a sírhelytulajdonosnak felelősséget kell vállalnia.

Éppen ezért a temetőben kizárólag szakvizsgával rendelkező, bejegyzett vállalkozó építhet sírjelet. Az engedély nélkül, vagy nem szakszerűen épített (balesetveszélyes, vagy mások sírját károsító) sírjelet a temető üzemeltetője jogosult elbontatni a sírhelytulajdonos költségére!

Amennyiben a sírjel a sírhely tulajdonosának, vagy építőjének felróható mulasztás miatt balesetet okoz, a büntetőjogi felelősséget az üzemeltető a sírhelytulajdonosra vagy az építtetőre terheli.

Ülőhely, pad, egyéb, nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése csak a temetőtulajdonos hozzájárulásával lehetséges.

A sírjel műszaki állapotának nagymértékű megromlása esetén a helyreállítás a rendelkezni jogosult kötelezettsége. Ezen kötelesség elmulasztásakor a fenntartó jelzése alapján a jegyző a kötelezettet felszólíthatja, majd veszélyelhárítás végett elrendelheti a síremlék, sírbolt eltávolítását, illetve a sírboltba a további temetkezést megtilthatja.

A temetőben végzendő építési munka időpontját be kell jelenteni a fenntartónak. Amennyiben a temetőben végzett építési munka búcsúztatást, szertartást zavarna, az építéstől való tartózkodásra hívhatja fel a bejelentőt.

A sírhely (temetkezési hely) gondozása

Mivel a sírhely közösségi helyen található, a sírhelytulajdonos köteles a többi sírhelytulajdonos érdekében is a sírhelyet jó karban tartani. A tartósan (legalább egy teljes szezonban) elhanyagolt, karban nem tartott sírok tulajdonosait a fenntartó felszólíthatja a sírhely rendbetételére, vagy kötelezheti rendbetételi díj fizetésére.

A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét megzavaró, illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására a fenntartó jogosult.

Tilos a temetési helyen, mellette, vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerszámok és egyéb eszközök tárolása. Az ilyen tárgyakért és az általuk esetleg okozott károkért a temető tulajdonosa és üzemeltetője felelősséget nem vállal.

A sírokra olyan növények telepíthetők, amelyek nem terjed túl a temetési hely területén.

A temetési helyek gondozása során a következő körültekintő gondossággal kell eljárni:

Tevékenysége ne sértse mások kegyeleti érzéseit.

Mások sírgondozási munkáját ne akadályozza.

A sírgondozás az utakon való közlekedést ne akadályozza.

Búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást.

A keletkező hulladékot a kijelölt gyűjtőedényekben kell elhelyezni.

Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.

Kérjük, legyen úgy tekintettel mások kegyeleti érzéseire, ahogy szeretné, hogy önre is tekintettel legyenek!

 

.......................................................................................................................

Balatonfőkajár - Hulladékszállítási naptár 2018.pdf